Proeftuin 5G is een project waarin het eerste Nederlandse 5G-ecosysteem wordt gerealiseerd. Het project is een proeftuin voor kennisontwikkeling en kennisdeling. Ook worden er nieuwe producten en diensten ontwikkeld.

Op initiatief van de Economic Board Groningen (EBG) heeft een consortium van (inter-)nationale telecombedrijven, regionale kennisinstellingen, Agentschap Telecom en SURF de afgelopen jaren gewerkt aan de realisatie van de proeftuin 5Groningen 1.0 in Noord-Nederland. De proeftuin is een unieke omgeving met meerdere telecom operators en -leveranciers en heeft het fundament gelegd onder een aantal belangrijke innovaties bij regionale ondernemers met nieuwe bedrijvigheid als uitkomst. Voor meer informatie over de bereikte resultaten verwijzen wij graag naar de separate bijlage ‘Proeftuin 5Groningen – overzicht resultaten’. Door alle partners van het consortium zijn middelen in de vorm van telecomapparatuur (antennes, verbindingen, core netwerken, dataservers), huisvesting, facilitaire voorzieningen, kennis en arbeidsuren ingezet om de proeftuin vorm te geven. Dat is ook opgemerkt door de European Space Agency (ESA) in Noordwijk, waarmee sinds 2018 exclusief in Nederland wordt samengewerkt in Noord-Nederlandse pilotprojecten waarin 5G en satellietdiensten worden gecombineerd. 

In de proeftuin, ofwel het 5G Lab, kunnen MKB bedrijven binnen een kleinschalige infrastructuur testen doen met specifiek te realiseren proefopstellingen van systemen en configuraties, zodat prototypes van innovaties in een soort laboratoriumomgeving kunnen worden gevalideerd. Hierbij wordt nauw samengewerkt met studenten, bijvoorbeeld vanuit een minor, stage of afstuderen. Medewerkers van Schools (ICT, CMD, CO) begeleiden vanuit het 5G Lab de MKB en studenten, zowel technisch als operationeel maar ook adviserend. Voor specialistische kennis en ervaring kan een beroep gedaan worden op TNO en de ICT-partners in het consortium (KPN, Vodafone, Ericsson en Huawei). De thema's die binnen de proeftuin een plek vinden zijn: gezondheid, mobiliteit, energie, voedsel en veiligheid.

De proeftuin 5G is een project van het lectoraat Digitale Transformatie, New Business & ICT. Hierin wordt nauw samengewerkt met de Digital Society Hub (DSH: één van de Innovatie Werk Plaatsen (IWP)) van de Hanzehogeschool en kan gezien worden als experimenteer lab binnen de IWP.

De proeftuin 5Groningen heeft de potentie om het karakter van een permanente schakel in het noordelijk innovatiecircuit te worden en daarom is de transitie VAN proeftuin NAAR permanente faciliteit een logische vervolgstap. De kennisinstellingen TNO, Hanzehogeschool en RUG, willen samen met de EBG, Noorderpoort en Alfa-college het voortouw nemen in het oprichten van een toekomstig innovatiecentrum Noord-Nederland voor draadloze & mobiele toepassingen. In de periode 2021-2022 willen zij, in samenwerking met de andere huidige 5Groningen-partners (marktpartijen uit de telecom- en ICT-sector, Agentschap Telecom en SURF), vorm geven aan dit unieke concept. Vanaf 1 januari 2023 gaat de proeftuin 5Groningen over in het Innovation Center Connected Solutions. Dit centrum wordt gefinancierd door de partners die ook betrokken waren bij het programma 5Groningen, aangevuld met financiering van regionale en lokale overheden. 

Studenten werken aan de slimme robot Pieperkieker

thumbnail Pieperkieker.png

Hanzehogeschoolstudenten Stijn Koster en Anne Wind vertellen met gepaste trots over hun stage bij de doorontwikkeling van de innovatiede ‘Pieperkieker’, een slimme robot die met sensoren zieke aardappelplanten op een akker opspoort. Dit met als doel dat de boer weet waar zieke planten zich bevinden, zodat deze verwijderd kunnen worden. Dit onder leiding van Sietse Damstra (directeur Advanced Climate Systems) en Frank Kies, mede-initiatiefnemer van de 'Pieperkieker'.

Student ontwerpt een veiligheidsvest

Thumbnail veiligheidsvest 5G.png

De afgelopen periode is door studenten en onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen, i.s.m. TNO en VMware, onderzoek gedaan naar de technische haalbaarheid van een slim veiligheidsvest met 5G technologie. Het is student Mathijs Volker gelukt om het slimme vest werkend te krijgen en heeft een 9 gekregen voor zijn scriptie.

Projectleden van Proeftuin 5Groningen

Sla over

Partners van Proeftuin 5Groningen