Cybersecurity Noord-Nederland: Kennis­ontwikkeling versnellen en zichtbaar maken

  • Onderzoeksproject
cyber security Noord NL.jpg

Met de groeiende digitalisering in onze maatschappij neemt ook het aantal cyberaanvallen toe. Cybersecurity wordt daarmee een belangrijk onderdeel van het digitale ecosysteem. Er is dringende behoefte aan kennis op het gebied van cybersecurity. Het Ministerie van EZK heeft de Provincie Groningen nadrukkelijk als koploper benoemt op het gebied van digitale economie en –veiligheid. Het project richt zich op juridische en technisch onderzoek.

Vraagstelling

Om uitdagingen rondom cybersecurity het hoofd te kunnen bieden is het noodzakelijk om samen te werken. Door gezamenlijk meer onderzoek te doen ontstaat er nieuwe kennis. Nieuwe kennis leidt tot nieuwe producten en diensten die door bedrijven gebruikt kunnen worden en start-ups de kans bieden om te gaan ondernemen. 

Doel

Het project heeft tot doel om:

  • onderzoek en kennisontwikkeling op het gebied van Cybersecurity te versnellen en zichtbaar te laten zijn;
  • de weerbaarheid van (MKB) bedrijven te vergroten door middel van verbeterde kennis- en expertisedeling;
  • te beschikken over testfaciliteiten voor het ontwikkelen van technologieën en diensten;
  • cybersecurity professionals op te leiden, zowel binnen het reguliere onderwijs als via het onderwijs voor professionals;
  • te zorgen voor groei van het programma tijdens de uitvoering en continuïteit na de subsidiefase.

Onderzoekslijn

De Hanzehogeschool Groningen draagt zorg voor het onderdeel Cybersecurity by design. Daarbij wordt gekeken naar ICT MKB Security by Design, veilige toegankelijkheid van medische informatie in eHealth en de ontwikkeling van tools voor MKB om kwetsbaarheden te inventariseren en in te perken. Daarnaast dragen wij bij aan het onderzoek van onze partners bij de onderdelen 'Coördinatie en Leerstoel (RUG)', 'Recht en veilige digitale transformatie (RUG)', 'Automated Security Response (TNO)', 'Valorisatie van resultaten (RUG)' en 'Weerbaarheidstoolbox (Qbit)'. Docentonderzoekers van Rechten en HBO-ICT werken samen in het project.

Onze mensen

Interessegebieden

  • Exact en Informatica