Trix Mulder

Trix Mulder is sinds 1 mei 2023 lector Juridische Aspecten van Ondernemerschap.
Het onderzoek dat dit lectoraat verricht, richt zich op gecompliceerde juridische vraagstukken op strategisch en tactisch niveau die relevant zijn voor (sociale) ondernemers, publieke organisaties en de samenleving als geheel.

Juridische vraagstukken op het snijvlak ICT en recht

Het voornaamste doel van het lectoraat is om wet- en regelgeving beter te laten aansluiten bij de behoeften van deze groepen. Het onderzoek van het lectoraat concentreert zich op juridische vraagstukken die zich voordoen op het snijvlak van ICT en recht, zoals bijvoorbeeld vragen met betrekking tot gegevensuitwisseling en privacy, evenals de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI).

HANZE240102_Trix Mulder.jpg

Hierdoor combineert Trix haar voorliefde voor zowel ICT als recht en onderzoekt ze hoe wetgeving en technologie elkaar beïnvloeden en wat de impact hiervan is in de praktijk. Aangezien technologie steeds meer een integraal onderdeel wordt van onze samenleving, vindt het onderzoek plaats op verschillende relevante maatschappelijke terreinen. Onderwerpen zoals gegevensuitwisseling en het gebruik van AI hebben aanzienlijke invloed op de toekomstige ontwikkeling van de gezondheidszorg, spelen een rol in vraagstukken rond cyberveiligheid en zijn van belang in de huidige transitie naar duurzame energie.

Trix Mulder is jurist en promoveerde in maart 2022 aan de Rijksuniversiteit Groningen op privacy en gezondheidsgegevens. Zij heeft daarnaast de afgelopen jaren gewerkt als senior co├Ârdinerend jurist bij de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact