Train de change agent: S(t)imulatie van implementatie van digitale technologie in de ouderenzorg

  • Onderzoeksproject
Train de change agent

Ouderen leven langer, vaak met meerdere chronische ziekten. De ouderenzorg staat onder druk, gezien de stijgende vraag en beperkte toename van zorgverleners. Digitale zorgtechnologie – ehealth – wordt vaak gezien als belangrijk middel om het zorgproces te ondersteunen. Maar hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van ehealth in de complexe gezondheidszorgomgeving? Het project ‘Train de change agent’ richt zich op het beter voorbereiden van change agents op de implementatie van ehealth in de ouderenzorg, om zo een duurzame implementatie te bevorderen.

Digitale oplossingen in de ouderenzorg

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarschuwde in 2022 voor de druk op ouderenzorg en pleit voor snelle veranderingen. De vergrijzing en stijgende zorgvraag vragen om een verschuiving naar zelfstandigheid, thuiszorg en digitale oplossingen, zoals ehealth.
Ehealth heeft het potentieel om de zelfredzaamheid en levenskwaliteit van ouderen te bevorderen, reablement te ondersteunen en draagt bij aan zowel de betaalbaarheid als de kwaliteit van de zorg.
Daarnaast ondersteunt technologische innovatie zorgprofessionals door een veiligere, effectievere en efficiëntere werkomgeving te creëren, waarbij ze worden ontlast van overbodige taken.

Uitdagingen bij implementatie

In veel zorgorganisaties hebben innovatiemanagers of projectleiders de taak om de e-health-implementatie aan te sturen. Deze zogenoemde ‘change agents’ stuiten echter op uitdagingen in duurzame implementatie, aangezien de gezondheidszorg complex is en elke organisatie uniek. Experimenten kunnen niet zomaar worden uitgevoerd vanwege de kwetsbaarheid van de doelgroep. Bovendien is elke zorgorganisatie anders en vereist de implementatie een aanzienlijke veranderkracht. Deze kan niet simpelweg worden gekopieerd vanuit andere zorginstellingen.

Virtuele omgeving voor leerervaringen

Het project "Train de change agent" beoogt deze barrières te doorbreken door change agents beter voor te bereiden voor de complexe situaties bij de implementatie en opschaling van ehealth in de ouderenzorg. Het project focust op het creëren van een virtuele leeromgeving, waarin change agents complexe implementatiescenario’s kunnen ervaren en de benodigde vaardigheden kunnen trainen. Op basis van deze leerervaringen kunnen change agents betere keuzes maken en een duurzame implementatie van zorgtechnologie bevorderen.

Inhoud onderzoek

Over de partners

Het project ‘Train de change agent’ is een initiatief de Hanzehogeschool en NHL Stenden, in samenwerking met hogeschool Saxion  en Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast wordt in dit project nauw samengewerkt met een aantal noordelijke ouderenzorginstellingen: Zorggroep Meander, ZuidOostZorg, Interzorg Noord Nederland, KwadrantGroep, Zorggroep Hof en Hiem, Noorderbreedte en Bos en Meerzicht. Tenslotte is 8DGames partner in dit project, die hun expertise inzet bij het technisch en inhoudelijk vormgeven van het simulatieplatform en de leerinterventie.

Het project sluit aan bij HealthTech in Society, bij Health Noord, bij FAITH research en bij Anders Werken in de Zorg.

Dit project wordt gefinancierd vanuit een RAAK subsidie van Regieorgaan SIA, heeft een doorlooptijd van twee jaar en start waarschijnlijk in juni 2024.

Onze mensen