Health Noord Hanze Oudere vrouw met zorgmedewerker

Health Noord

Health Noord zet zich in voor het beschikbaar en betaalbaar houden van kwalitatief goede zorg in Noord-Nederland en het versterken van de innovatiekracht van regio.

Wij dragen bij aan de transitie van zorg naar (positieve) gezondheid door technologie- en zorgbedrijven te ondersteunen bij succesvolle sociale- en technologische innovaties. Dit doen wij door het ecosysteem van zorg- en kennisinstellingen, bedrijven en inwoners in de noordelijke regio te versterken en waar nodig uit te breiden. Health Noord richt zich niet alleen op de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), maar ook op de essentiële rol van de gehele zorgketen, waaronder ziekenhuizen en preventieve maatregelen.

Het programma Health Noord is een groeifondssubsidie voor Opschaling Publiek Private Samenwerking in het beroepsonderwijs door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ecosysteem Health Noord
In het ecosysteem Health Noord bundelen negen Publiek Private Samenwerkingen (PPS’en) in de regio de krachten: Centre of Expertise Healthy Ageing, Centre of Expertise Ondernemen, Digital Society Hub, Health Hub Roden, TZA Drenthe en TZA Groningen, Anders Werken in de Zorg Friesland, Modern Health en de Vitaliteitscampus van het Alfa-College. Het vierjarige programma kent een totale projectomvang van 21 miljoen euro en er wordt met ruim 100 partijen samengewerkt. Na vier jaar volgt een review met de mogelijkheid voor nog twee jaren financiering.

Innovatie
Het ecosysteem Health Noord werkt in vijf learning communities aan technologische innovatie van de beroepspraktijk:
1. Point of Care Technologie
2. Datagedreven zorg
3. Preventie en Vitaliteit
4. Implementatie en adoptie van technologie
5. Innovatie van leren

Health Noord Hanze
De Hanzehogeschool Groningen ziet een belangrijke rol in de samenwerking in het ecosysteem Health Noord en haar partners in Noord-Nederland om technologische en sociale innovatie succesvol in de beroepspraktijk te implementeren en de innovatiekracht in de regio te versterken.

Health Noord Hanze bestaat uit het
Centre of Expertise Healthy Ageing, het Centre of Expertise Ondernemen en de Digital Society Hub. De eerste twee hebben een leidende rol in de opschaling van de learning communities Point of Care Technologie, Datagedreven Zorg en Implementatie en adoptie van technologie.
De Digital Society Hub richt zich op het verbinden van het onderwijs aan mkb en zorginstellingen, om een innovatief klimaat te creëren waarin studenten en onderzoekers meewerken aan het ontwikkelen van succesvolle diensten. In Health Noord Hanze wordt er verder vorm gegeven aan de matchmaking binnen de Healthy Ageing schools en aan multidisciplinaire en multilevel opdrachten waarbij ook studenten worden betrokken.

Onze mensen