Train de change agent: implementatie van digitale technologie in de ouderen­zorg

  • Nieuws
Train de change agent

De subsidieaanvraag voor het onderzoeksproject ‘Train de change agent’, een initiatief van de Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden in samenwerking met hogeschool Saxion en Rijksuniversiteit Groningen, is gehonoreerd. Het project richt zich op het beter voorbereiden van ‘change agents’ op de implementatie van ehealth in de ouderenzorg. Doel is om een duurzame implementatie van digitale technologie in de ouderenzorg te bevorderen.

Virtuele omgeving voor leerervaringen

De huidige vergrijzing en stijgende zorgvraag vragen om een verschuiving naar zelfstandigheid, thuiszorg en digitale oplossingen, zoals ehealth. Ehealth heeft het potentieel om de zelfredzaamheid en levenskwaliteit van ouderen te bevorderen, reablement te ondersteunen en draagt bij aan zowel de betaalbaarheid als de kwaliteit van de zorg.

Het project ‘Train de change agent’ concentreert zich op het beter voorbereiden van 'change agents' op de implementatie van ehealth in de ouderenzorg. Deze 'change agents' zijn bijvoorbeeld innovatiemanagers of projectleiders die verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de e-health-implementatie in zorgorganisaties.
’Change agents’ stuiten momenteel op uitdagingen bij de implementatie van ehealth in de complexe gezondheidszorgomgeving. Elke zorgorganisatie is uniek en de kwetsbaarheid van de doelgroep vereist een zorgvuldige aanpak. Om deze barrières te doorbreken, zal het project een virtuele leeromgeving creëren waarin 'change agents' complexe implementatiescenario’s kunnen ervaren en de benodigde vaardigheden trainen. Hierdoor kunnen zij betere keuzes maken voor een duurzame implementatie van zorgtechnologie.