FAITH.jpg

FAITH research

Wij vragen ons iedere dag af hoe we kwetsbare mensen de best mogelijke zorg kunnen bieden. Samen denken we mee over de toekomst van ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening. En belangrijker nog: we delen de kennis en expertise die we in huis hebben.

FAITH research is de learning community, die kennis ontwikkelt en verbindt.

Onze stijgende leeftijd vergroot de kans op kwetsbaarheid (frailty). Kleine verstoringen in gezondheid en welbevinden kunnen al voor ernstige complicaties zorgen. Vermindering van spierkracht, afname van sociale contacten en verminderde mobiliteit kunnen leiden tot een hoger risico op complicaties, zoals valincidenten, ziekenhuisopnames of vroegtijdig overlijden. Maar ook mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening kunnen kwetsbaar zijn.

Doelstelling FAITH research

FAITH research wil professionals toerusten met state of the art kennis, vaardigheden en meetinstrumenten met als doel kwetsbare mensen te ondersteunen.

Expertise bundelen

Binnen FAITH research bundelt een groot aantal partijen haar expertise en ervaringen op het gebied van frailty. Samen zorgen we voor meer inzicht, praktijkgerichte kennis, evidence based interventies en doen we onderzoek naar de toepassing hiervan in een gepersonaliseerde aanpak met oog voor de mogelijkheden van technologie en eHealth.

Ons onderzoek richt zich op

  • ouderen
  • mensen waarbij sprake is van vroegtijdige veroudering (mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking)
  • de sociale omgeving van (vroegtijdig) ouderen
  • zorgprofessionals

Onze partners

Van belangenbehartigers, zorgorganisaties tot bedrijven en kennisinstellingen; iedereen is van harte welkom zich aan te sluiten bij FAITH research. Samen richten we ons op ontwikkeling en verspreiding van kennis met betrekking tot kwetsbare mensen.