Balanseat balanstraining

  • Onderzoeksproject
Balanseat

Ongeveer 30% van de volwassenen ouder dan 65 jaar valt ten minste eenmaal per jaar. Verminderde motorische controle tijdens het lopen, zoals verminderde romp en bekkenrotatie, is een veel voorkomende gangstoornis bij ouderen en wordt beschouwd als een risicofactor voor vallen

Trainingen die zich richten op bekken- en romprotatie zijn effectief bij het verminderen van vallen bij ouderen. De therapietrouw is echter vaak onvoldoende, omdat ouderen de oefeningen vaak te moeilijk vinden, ze zich onzeker voelen of het nut van het doen van oefeningen niet wordt herkend. Oefening in een ontspannen, zittende positie zoals bij Balanseat kan de therapietrouw verbeteren, vooral bij personen met loopproblemen. In instellingen met beperkte middelen kan het gebruik van dergelijke technologie ook kostenbesparend zijn. Deze gecontroleerde interventie studie bestudeert de effecten van de Balanseat op therapietrouw, lopen en evenwicht in vergelijking met de gebruikelijke dagelijkse activiteit bij thuiswonende ouderen in Nederland.

Vraagstelling

Verbetert het lopen en evenwicht door het trainen op de balanseat en draagt het bij aan de therapietrouw?

Doel
 

Het hoofddoel is om te evalueren of training met de Balanseat, wanneer er slechts een kleine betrokkenheid van een therapeut is, bijdraagt aan therapietrouw en het lopen en evenwicht verbetert in vergelijking met de gebruikelijke dagelijkse activiteit.

Interventie met de Balans

 

  • Leidt tot verbeterde loopvaardigheid
  • Leidt tot verbeterde balans
  • Draagt bij aan therapietrouw


Therapietrouw zal worden beoordeeld op basis van de naleving van het balanseat-programma tijdens het onderzoek. De naleving van het balanseat-programma zal worden berekend op basis van het voltooien van trainingsoefeningen.
Gang- en balansparameters die moeten worden gemeten vóór, tijdens (na 6 sessies) en na de interventie (na 12 sessies) zijn; Timed Up & Go (TUG), 10 meter looptest (10 MWT), korte fysieke prestatiebatterij (SPPB), functionele reiktest (FRT) en Falls efficacy scale (FES).

Impact

Verbetering lopen en balans (functionele vaardigheden) en verminderen vallen.

Valorisatie

De resultaten van het onderzoek zijn niet alleen direct van belang voor de ouderen met mobiliteitsproblemen en fysiotherapeuten, maar zijn ook van belang voor het onderwijs aan zorgprofessionals. Mobiliteitsproblemen zijn risicofactoren voor vallen en frailty. Het is van belang dat mobiliteitsproblemen in een vroeg stadium worden gedetecteerd en op maat gemaakte interventies worden ingezet. Het blijven doen van oefeningen, de zgn. therapietrouw blijkt een groot probleem bij ouderen. Wanneer blijkt dat de balanseat bijdraagt aan therapietrouw en verbetering van mobiliteit kan dit bijdragen aan voorkomen van vallen, ziekenhuisopnames en/of opnamen in een verpleeghuis. 

Betrokkenen