MOVUS

  • Onderzoeksproject
MOVUS

Mechanisms of vulnerability and resilience (MOVUS): (Re)designing digital organizing in care and housing for older persons.
Hoe kan de digitale transformatie ouderen dienen in plaats van schaden?

Het is een grote uitdaging om in de toekomst te zorgen voor voldoende geschikte huisvesting en zorg voor ouderen. De overheid zet er momenteel op in om ouderen zo lang mogelijk autonoom thuis te laten wonen en daarbij gebruik te maken van digitale middelen in de zorg en in het huis. Dit geldt ook voor andere kwetsbare groepen, zoals mensen met een (verstandelijke) beperking. Maar wanneer digitalisering op een ondoordachte manier wordt ingezet in de organisatie van zorg en wonen, kan dat kwetsbaarheden vergroten. Dit onderzoek zal daarom worden gebruikt om uit te zoeken hoe de digitale transformatie kan worden georganiseerd dat die mensen steunt en niet schaadt.
Het project, onder de naam MOVUS, zal oplossingen opleveren die in de dagelijkse praktijk kunnen worden toegepast.
Met de NWA/ZonMw subsidie gaat een groot landelijk consortium, met onder andere het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care & Nursing en ZuidOostZorg, in co-creatie hier onderzoek naar doen.
 

Onderzoek

Contact