Motor Activity Training Program

  • Onderzoeksproject
Motor activity training program

Het Motor Activity Training Program (MATP) is een internationaal sport- en beweegprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor mensen met (zeer) ernstige (verstandelijke) meervoudige beperkingen ((Z)E(V)MB).

MATP is officieel onderdeel van Special Olympics International. MATP wordt beoefend in 96 landen, waarvan 31 uit Europa. Sinds 1 januari is een driejarige Erasmus+ project gestart, waarin wordt samengewerkt tussen Gehandicaptensport Nederland, Special Olympics Slowakije, Special Olympics Ierland en de Academische Werkplaats EMB. Zij zetten zich samen in om dit programma verder te ontwikkelen en beter te begrijpen wat het voor mensen met (Z)E(V)MB en hun begeleiders betekent om mee te doen aan MATP. 

Meer informatie

Onderzoek

Contact