Dr. Aly Waninge

Dr. Aly Waninge is lector Participatie en gezondheid bij mensen met een verstandelijke en visuele beperking. Voor mensen met visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen zijn participatie en een gezond leven niet vanzelfsprekend. Zij hebben dagelijks ondersteuning nodig van mensen in hun omgeving, bv. van naasten en professionals. De fysieke omgeving dient zo te zijn ingericht, dat deze mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en participeren. Er is een grote behoefte aan meet- en screeningsinstrumenten en evidence based interventies voor het ondersteunen van participatie en gezondheid van mensen met een visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperking.

In de afgelopen jaren is met promotieonderzoeken bijgedragen aan het ontwikkelen van kennis over de inhoud van het begrip participatie van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en visuele beperking, over gezond leven en gezonde leefstijl. Er zijn interventies ontwikkeld voor het verbeteren van participatie en gezondheid. De effectiviteit en de implementatie van deze interventies worden onderzocht.

Aly Waninge

Vanuit haar achtergrond als fysiotherapeut bij Koninklijke Visio Noord-Nederland is Aly Waninge in 2011 gepromoveerd in de Medische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar proefschrift: het meten van fysieke fitheid bij mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking ('Measuring physical fitness in persons with severe/profound intellectual disabilities'). Fittesten en fitmetingen zijn vertaald naar een praktische methodiek die kan worden toegepast bij mensen met een verstandelijke en visuele beperking.
Met zorgorganisaties in Noord Nederland wordt duurzaam samengewerkt binnen de Innovatiewerkplaats Active Ageing van mensen met een verstandelijke beperking. Deze innovatiewerkplaats is onderdeel van het Centre of Expertise Healthy Ageing vanaf 2013.

Met de Rijksuniversiteit basiseenheid orthopedagogiek, ’s Heeren Loo en Koninklijke Visio werkt Aly Waninge, namens de Hanzehogeschool, samen binnen de Academische Werkplaats EMB. De AW EMB wil een bijdrage leveren aan een verbetering in de kwaliteit van bestaan van kinderen en volwassenen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB) en hun gezinnen.

Dr. Aly Waninge, lector Participatie en gezondheid bij mensen met een verstandelijke en visuele beperking

Screenshot Aly Waninge film.png

Lector Participatie en gezondheid bij mensen met een verstandelijke en visuele beperking. Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing

Contact

Publicaties