IWP Gezond leven van mensen met een verstandelijke beperking

Gezond leven van mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten vinden dat gezond leven belangrijk is, om je beter te voelen, nieuwe energie te krijgen of je hoofd leeg te maken. Zij en hun naasten bevestigen hierin de belangrijke rol van de zorgprofessionals: ‘Mensen om je heen zijn belangrijk bij gezond leven, bijvoorbeeld of je zelf mag kiezen wat je gaat eten, en of je begeleider je goed helpt en het samen met je doet.’

Gezond leven is voor mensen met een verstandelijke beperking echter geen vanzelfsprekendheid: ze ervaren meer gezondheidsrisico’s en hebben vaak een minder gezonde leefstijl dan mensen  die geen verstandelijke beperking hebben. De innovatiewerkplaats 'Gezond leven van mensen met een verstandelijke beperking' richt zich op het verbeteren van de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking. Hiertoe werken we samen met professionals uit zorgorganisaties die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen, met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten, met docenten, met studenten en met onderzoekers. Deze samenwerking begint vaak met vragen uit de praktijk, waarna antwoorden worden gezocht via praktijkgericht onderzoek. Dit kan zijn door promotieonderzoek, maar ook studentonderzoeken dragen bij aan de oplossing van vraagstukken. De nieuw ontwikkelde kennis wordt geïmplementeerd in de praktijk én in het onderwijs, waarna er weer nieuwe vragen komen.

Wie, wat en waarom

Het doel van deze innovatiewerkplaats is het verbeteren van de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking door het ontwikkelen, delen en implementeren van kennis over gezond leven. Deze kennis heeft betrekking op de personen zelf, de mensen om hen heen die hen ondersteunen én op de omgeving (de omgeving waarin zij leven, dagbesteding hebben en hun vrije tijd doorbrengen). Door een betere gezondheid kunnen mensen met een verstandelijke beperking beter meedoen en verbetert hun kwaliteit van bestaan. Omdat gezond leven een uitdaging vormt voor mensen met een verstandelijke beperking, is het ontwikkelen van kennis én het toerusten van (toekomstige) professionals van groot belang. 

Dit doet de innovatiewerkplaats door in nauwe samenwerking met de praktijk:

  • Onderzoek op te zetten en uit te voeren naar aanleiding van vragen van de praktijk waar nodig met inzet van  gezamenlijk subsidies;
  • Studentonderzoek en – opdrachten uit te voeren naar aanleiding van vragen van de praktijk;
  • Gezamenlijk onderwijs te ontwikkelen;
  • Gezamenlijk kennis te delen.

Studenten

De innovatiewerkplaats genereert veel studentenopdrachten en – afstudeeronderzoeken die ook weer mooie producten opleveren. Een voorbeeld daarvan is dit magazine voor begeleiders over leefstijl bij Alliade. Hierin staat een gezonde boodschappenlijst voor de locatie met producten die in de plaatselijke supermarkt gehaald kunnen worden. Ook deze waaier is ontwikkeld door een student Verpleegkunde en Visio.

Contact