Dr. Dinette van Timmeren

Dr. Dinette van Timmeren is in 2014 gestart als trekker van de Kenniswerkplaats Actief leven met een beperking. De KWP was bekostiging vanuit CSBR gelden en gestart vanuit het onderwijs.  Binnen deze KWP waren de leden docenten van verschillende opleidingen en hebben studenten onderzoek en projecten gedaan op basis van laagdrempelige vraagstukken van een organisatie of locatie. Vanaf het begin was er een hechte samenwerking met de Innovatiewerkplaats (IWP) Active Ageing van mensen met een verstandelijke beperking. Met als resultaat een mooie wisselwerking tussen IWP, onderwijs (docenten en studenten/ mbo, hbo en wo), lectoraat en zorgorganisaties. Vanaf 2023 zijn de KWP en IWP samengegaan als één IWP Gezond leven van mensen met een verstandelijke beperking. 

In 2019 is Dinette gepromoveerd met haar proefschrift 'Lichamelijke gezondheid bij volwassenen met (zeer) ernstige verstandelijke en motorische beperkingen.' Na de promotie wilde Dinette niet verder met onderzoek als postdoc maar wilde ze het onderwijs over mensen met een verstandelijke beperking verbeteren. Vanuit de samenwerking met de KWP en IWP was er een groot netwerk opgebouwd ten aanzien van de driehoek: onderwijs, werkveld en onderzoek. Samen met dit netwerk heeft Dinette een Comenius Senior Fellows beurs aangevraagd en gekregen voor het ontwikkelen van interprofessioneel onderwijs voor mbo, wo en hbo-studenten. Het doel van dit onderwijs is om studenten goed voor te bereiden op de beroepspraktijk waar interprofessioneel samengewerkt wordt. 

Samen met Hanzehogeschool Groningen (verpleegkunde, gezondheidsstudies en sociaal werk), zes zorgorganisaties, het Alfa-college (Zorg en Welzijn) en de RUG (onderwijseenheid Orthopedagogiek) is uniek onderwijs ontwikkeld: Een minor: met studenten van verschillende opleidingen: integratie tussen zorg en welzijn op diverse niveaus (RUG, HBO, MBO). Inmiddels draait de minor al een aantal jaren.

Dinette van Timmeren

Contact

Publicaties