Aangenaam kennismaken met mensen met een verstandelijke beperking

Les door ervaringsdeskundige

Voor de beeldvorming van studenten zijn ontmoetingen met mensen met een verstandelijke beperking essentieel. Het ontmoeten en leren kennen van mensen met een verstandelijke beperking verruimt het blikveld.

Derdejaarsstudenten van zorg- en welzijnsopleidingen van de Hanzehogeschool geven aan nog weinig tot geen ervaring hebben met mensen met een verstandelijke beperking. Het ontmoeten en leren kennen van mensen met een verstandelijke beperking wordt gemist.

Met behulp van een kleine subsidie vanuit ZonMw heeft de Hanze samen met zorgorganisatie Cosis een korte film en een bijbehorende masterclass gemaakt met een ervaringsdeskundige met lichte verstandelijke beperking van Cosis. Hierin laat de ervaringsdeskundige zien wat gezonde leefstijl voor haar betekent en hoe toekomstige begeleiders en behandelaren kunnen aansluiten bij wat zij nodig heeft.  De masterclass is interprofessioneel en interactief opgezet. De studenten hebben aangegeven dat ze zich na de masterclass meer bewust zijn van de rol die zij kunnen hebben bij de ondersteuning van gezonde leefstijl van mensen met een lichte verstandelijke beperking. De masterclass kan ingezet worden bij de verschillende opleidingen.

Bekijk hier de film

Opzet van de masterclass:

Welkom, voorstellen en uitleg van het programma (door docent)
Introductie over zorgorganisatie Cosis

  • Film
  • Ruimte voor vragen aan ervaringsdeskundige Cosis

Uiteen in groepen studenten/deelnemers bespreken:

  • Welke randvoorwaarden zijn belangrijk bij ondersteuning van gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking?
  • Hoe zou jij dat doen vanuit jouw achtergrond/ opleiding?
  • Waar zitten de overeenkomsten tussen de disciplines?
  • Waar zitten de verschillen tussen de disciplines?
  • Vragen bedenken voor ervaringsdeskundige

Kleine vragenronde aan ervaringsdeskundige

Nabespreken en afronden:

  • Wat heb je geleerd?
  • Welke ervaring/informatie neem je mee?