Les door ervaringsdeskundige

Voor de beeldvorming van studenten zijn ontmoetingen met mensen met een verstandelijke beperking essentieel. Het ontmoeten en leren kennen van mensen met een verstandelijke beperking verruimt het blikveld. De innovatiewerkplaats maakt - met een kleine subsidie vanuit ZonMw – samen met Cosis een les waarin een ervaringsdeskundige vertelt over wat het onderzoek naar leefstijl binnen Cosis concreet oplevert voor cliënten. Wat merken de cliënten ervan, wat hebben zij eraan en wat kunnen zij hun toekomstige begeleiders en behandelaren meegeven in het vervolg van hun studie? De les zal bestaan uit een online filmpje en een fysieke nabespreking (op locatie) met ervaringsdeskundigen, onderzoekers/zorgprofessionals en docenten.