'De krachten gebundeld: ondersteunen van een gezonde leefstijl voor mensen met een verstandelijke beperking' wil een gezondheidsbevorderende omgeving creëren, zodat deze cliënten kan ondersteunen bij een gezonde leefstijl.

Een gezonde leefstijl is belangrijk, ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Het ZonMw project 'Ondersteunen gezonde leefstijl: de krachten gebundeld!' had de intentie een gezondheidsbevorderende omgeving creëren, zodat deze cliënten kan ondersteunen bij een gezonde leefstijl.

Doel

Mensen met een verstandelijke beperking leven in een gezondheidsbevorderende omgeving: de leef-, werk- en vrije tijdsruimten lokken gezond gedrag uit en ze voelen zich ondersteund in dit gedrag door de mensen om hen heen.

Aanpak

Het onderzoek bestond uit drie projecten:

 • Kennis verzamelen bij mensen met een VB en hun professionele begeleiders over gezondheid, het belang van een gezonde leefstijl en de benodigde ondersteuning in de omgeving;
 • Ontwikkelen van een leertraject voor de professionele begeleiders en een omgevingsscan voor de omgeving van mensen met een VB in co-creatie met hen;
 • Implementeren en evalueren van het leertraject en de omgevingsscan.

Producten

 • Een leertraject voor MBO- en HBO geschoolde professionele begeleiders van mensen met een matige en (zeer) ernstige verstandelijke beperking (VB). Het bestaat uit verschillende, op individuele behoeften afgestemde, leerinterventies: online leren (met praktijksimulaties) en het geleerde in de praktijk toepassen.
 • Een omgevingsscan; een hulpmiddel waarmee begeleiders kunnen beoordelen of de leef- en werkomgeving gezond gedrag van mensen met een verstandelijke beperking uitlokt.
 • De producten van het project De Krachten Gebundeld helpen bij het creëren van een gezonde omgeving die een gezonde leefstijl van mensen met een VB ondersteunt. Informatie over de producten en hoe deze te implementeren zijn, is te vinden op de website.      

Effecten

 • Mensen met een verstandelijke beperking: gezonde omgeving en leefstijl;
 • Zorgorganisaties en professionele begeleiders: leertraject en omgevingsscan;
 • Onderwijs: aanpassen benodigde competenties curricula MBO- en HBO opleidingen;
 • Wetenschap: kennis over leefstijl en percepties van mensen met VB en hun professionele begeleiders;
 • Politiek: aanpassen beleid met betrekking tot inrichting zorg gericht op gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking.
   

Samenwerking

De krachten gebundeld!

Binnen dit onderzoek werkten veel wetenschappers met elkaar samen. Het Erasmus MC, dr. T. Hilgenkamp; Radboud UMC, dr. J. Naaldenberg; RUG Research Centre EMB, prof. dr. A. van der Putten, het Alfa-college Groningen en de Hanzehogeschool, prof. C. van der Schans en dr. A. Waninge. Dit deden zij ook samen met mensen met een verstandelijke beperking, hun vertegenwoordigers, 19 zorgorganisaties en MBO, HBO en WO onderwijs.

Opbrengsten/rapportage

Klik hier voor de factsheet van april 2021 met een overzicht van de uitkomsten van dit project.
Wetenschappelijk rapport
Klik hier voor het wetenschappelijk rapport 'Ondersteunen van een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking'- mei 2021.
Alle factsheets
Klik hier voor een bundeling van alle uitgebrachte factsheets.
Procesrapportage
Klik hier voor de procesrapportage over de implementatie van de producten 'De Krachten Gebundeld voor Gezond Leven' - juli 2021.
Brochure
Klik hier voor de brochure onderzoek De Krachten Gebundeld voor een Gezonde Leefstijl!
Communicatieplan
Klik hier voor het communicatieplan De Krachten Gebundeld.

Makkelijk lezen

Makkelijk lezen versie van het onderzoek

Best lastig om een onderzoek te begrijpen als je een verstandelijke beperking hebt. Daarom schreven Henk en Anneke (zelf verstandelijk beperkt) deze makkelijk lezen versie.

Wat doen begeleiders om mensen met een verstandelijke beperking te helpen bij gezond leven?

Lees hier de samenvatting.

Gezond leven: wat hebben begeleiders nodig om mensen met een verstandelijke beperking te helpen?

Lees hier de samenvatting.

Het gebruiken van een cursus voor begeleiders om mensen met een verstandelijke beperking te helpen bij gezond leven.

Lees hier de samenvatting.

Team