Betekenisvolle leerervaringen van pijnrevalidatie

  • Onderzoeksproject
Betekenisvolle leerervaringen van pijnrevalidatie

Pijnrevalidatie wordt veelal van bovenaf ontwikkeld door clinici en onderzoekers, voornamelijk gebaseerd op conceptuele modellen met een gebrek aan empirische basis.

In dit project is onderzoek gedaan naar de betekenisvolle leerervaringen van revalidanten die aanzienlijke verbeteringen hebben doorgemaakt in het omgaan met aanhoudende pijn.  

Hoewel de International Association for the Study of Pain (IASP) pijn definieert als een complexe gezondheidstoestand en de persoonlijke aard ervan erkent, ervaren veel zorgprofessionals uitdagingen bij het integreren van persoonlijke aspecten in de behandeling van personen met aanhoudende pijn. Pijnrevalidatie wordt vaak van bovenaf ontwikkeld door clinici en onderzoekers, voornamelijk gebaseerd op conceptuele modellen met een gebrek aan empirische basis. Het integreren van de doorleefde ervaring van iemand met pijn blijkt vaak een blinde vlek te zijn in revalidatie. Het is van essentieel belang om ervaringsdeskundigen te betrekken bij pijnonderzoek en educatie, omdat zij context kunnen bieden op basis van hun eigen ervaringen. Hoewel er modellen zijn die processen voor herstel van aanhoudende pijn beschrijven, bieden ze geen inzicht in de betekenisvolle leerervaringen van revalidanten die aanzienlijk verbeterd zijn aanhoudende pijn. Het begrijpen van deze leerervaringen is van groot belang voor het verbeteren van de pijncurricula voor zorgprofessionals en het bevorderen van betere uitkomsten van pijnrevalidatie. Deze studie heeft als doel inzicht te verschaffen in de betekenisvolle leerervaringen van revalidanten die aanzienlijke verbeteringen hebben doorgemaakt in het omgaan met aanhoudende pijn.

 

Onderzoek

Partner

Contact