Basiskennis voor zorg- en welzijnsopleidingen

Basiskennis voor zorg- en welzijnsopleidingen

De minor/het keuzedeel is een belangrijke eerste stap om gekwalificeerd personeel interprofessioneel op te leiden, maar gebleken is dat studenten eerder in de opleiding meer willen weten over de doelgroep. Uit een intern onderzoek door studenten van de minor in 2022 is gebleken dat eerste- en tweedejaarsstudenten weinig tot geen ervaring hebben met mensen met een verstandelijke beperking en dat ze vinden dat er binnen de opleiding weinig tot geen aandacht aan wordt besteed. De onbekendheid met de doelgroep maakt dat studenten zelden kiezen voor de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Om het personeelstekort terug te dringen is het belangrijk om het werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking ook onder de aandacht te brengen van eerste- en tweedejaarsstudenten. Om studenten te enthousiasmeren en te voorzien van basiskennis is de innovatiewerkplaats bezig met het ontwikkelen van kennisclips en casuïstiek die gebruikt kunnen worden binnen de verschillende zorg- en welzijnsopleidingen.