Let’s move on

  • Onderwijsproject
Verpleegkunde - Healthy ageing bij een verstandelijke beperking

Bestendigen en verbreden van interprofessioneel Healthy Ageing onderwijs ter ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en complexe zorg- en ondersteuningsvraag.

Binnen het project 'Let’s move on' wordt de interprofessionele minor “Versterken van Healthy Ageing van mensen met een verstandelijke beperking” geëvalueerd, verbeterd en breder toegankelijk gemaakt voor onder andere werkende professionals en studenten vanuit nog niet betrokken disciplines. Deze verbetering en verbreding van de minor draagt bovendien bij aan het duurzamer inzetten van (toekomstige) professionals bij mensen met een (zeer ernstige) verstandelijke beperking.

Dit project komt tegemoet aan de maatschappelijke vraagstukken gericht op de toekomst van de zorg, arbeidsmarktvraagstukken en een gezondheidsbevorderende sociale leefomgeving. Het project sluit daarmee aan bij de kennisagenda van de Universiteit van het Noorden en de doelstellingen 1) Het opleiden van voldoende gekwalificeerd personeel voor de regio en 2) Kennisintensivering van bedrijven en instellingen.

Lees ook hier

Project

Contact

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij