Subsidies voor verbeteren onderwijs en nieuw onderzoek

  • Nieuws
Participatie en gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking.jpg

De Hanze heeft, samen met verschillende partners, twee subsidies ontvangen voor het verbeteren van het onderwijs én voor nieuw onderzoek voor (toekomstige) zorgprofessionals voor mensen met een ernstige beperking.

Verbetering en Verbreding van de minor 

De Hanzehogeschool met als hoofdaanvrager lector Aly Waninge heeft, samen met RUG-hoogleraar Orthopedagogiek Annette van der Putten, practor Silvia Brouwer van het Alfa-college, UMCG-hoogleraar Mariët Hagedoorn en praktijkpartners een subsidie van 75.000 euro ontvangen vanuit het Aanjaagfonds van de Universiteit van het Noorden. Met deze subsidie wordt de interprofessionele minor 'Versterken van Healthy Ageing van mensen met een verstandelijke beperking' geëvalueerd, verbeterd en breder toegankelijk gemaakt voor onder andere werkende professionals en studenten vanuit nog niet betrokken disciplines.

Deze verbetering en verbreding van de minor draagt bovendien bij aan het duurzamer inzetten van (toekomstige) professionals bij mensen met een (zeer ernstige) verstandelijke beperking.
Met het Aanjaagfonds wil de Universiteit van het Noorden initiatieven die een bijdrage leveren aan de realisatie van de RIS-3 doelstellingen uit de eigen Kennisagenda belonen en stimuleren.

Lees hier meer over dit project

Hoe lossen we het tekort aan zorgprofessionals voor mensen met een ernstige beperking op?

Naast de subsidie vanuit het Aanjaagfonds was de Hanzehogeschool projectpartner van een gehonoreerde projectaanvraag vanuit de Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Universiteit en verschillende partners uit de praktijk. Hiermee is een subsidie van 250.000 euro van ZonMw gemoeid voor een nieuw onderzoeksproject. In dit driejarige project genaamd “Boeien en binden” wordt onderzocht waarom (toekomstige) professionals ervoor kiezen om met mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking te gaan werken (“boeien”) en wat ervoor zorgt dat ze dit werk ook blijven doen (“binden”). Het onderzoek start begin 2024.

Vanuit de Hanzehogeschool zijn Aly Waninge en Annelies Overwijk (CoE Healthy Ageing) betrokken bij dit project als adviseurs. Dit project wordt geleid door Annette van der Putten (hoogleraar Orthopedagogiek), Annet ten Brug (senior onderzoeker bij de Academische werkplaats EMB, projectleider) en Jasperina Brouwer (Universitair docent RUG).

In Nederland hebben ongeveer 10.000 mensen een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Deze mensen zijn in sterke mate afhankelijk van gespecialiseerde zorgprofessionals. Omdat ze moeilijk via gesproken taal kunnen communiceren — zij doen dit eerder via (kleine) signalen of lichaamstaal — is het extra belangrijk dat hun begeleiders hen goed kennen. Maar, er is momenteel een groot tekort aan dit soort professionals.

Vicieuze cirkel
Gezien deze afhankelijke positie is dit volgens hoogleraar orthopedagogiek Annette van der Putten bijzonder zorgwekkend. Het tekort aan gekwalificeerde zorgpersoneel wordt niet alleen veroorzaakt door een lage instroom, maar ook doordat er een hoog verloop van personeel is. Het tekort zorgt er bovendien voor dat het een minder aantrekkelijke sector om in te werken wordt, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Hierdoor staat de kwaliteit van bestaan van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking onder druk.

Organisatiescan
Een belangrijk onderdeel van het project is het ontwikkelen van een applicatie waarmee organisaties de professionele betrokkenheid binnen hun bedrijf in kaart kunnen brengen. De app helpt organisaties om op verschillende organisatieniveaus strategieën in te zetten om personeel te behouden. In de app kan vervolgens gemeten worden hoe succesvol deze strategieën zijn. Door de duurzame inzet van personeel te bevorderen, hopen de onderzoekers bij te dragen aan de kwaliteit van bestaan van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking.

Het project is onderdeel van de Academische Werkplaats EMB. De werkplaats heeft als doel om onderzoek en praktijk op het gebied van ernstige meervoudige beperkingen dichter bij elkaar te brengen. Aly Waninge en Annelies Overwijk werken ook samen binnen deze Academische Werkplaats.

 

Contact