Healthy Ageing bij een verstandelijke beperking

  • Minor
Verpleegkunde - Healthy ageing bij een verstandelijke beperking

Healthy Ageing bij een verstandelijke beperking

Niveau
Minor
Taal
Nederlands, Engels, Duits, Spaans
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september
Locaties
Groningen

Wil jij gaan werken met mensen met een verstandelijke beperking? Ben je benieuwd hoe jij hen kunt helpen om gezond ouder te worden? En wil jij je hier samen met studenten van andere opleidingen in verdiepen? Kies dan voor de minor ’Versterken van Healthy Ageing bij mensen met een verstandelijke beperking’.

Over deze minor

Samenwerken met studenten van verschillende opleidingen

Er zijn veel verschillende disciplines betrokken bij de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens deze minor leer je samenwerken met alle betrokken disciplines, met de cliënt en diens naasten. Het leren vindt plaats in een leergemeenschap waar onderwijs, onderzoek en werkveld elkaar versterken.

Samenwerken vanuit één visie en één ondersteuningsplan

Om mensen met een verstandelijke beperking en een complexe zorg- en ondersteuningsvraag te kunnen ondersteunen, hebben professionals geïntegreerde kennis en vaardigheden nodig op uiteenlopende gebieden. Denk daarbij aan sociaal, medisch, somatisch, psychologisch en gedragsmatig gebied. Daarbij past een benadering die de afzonderlijke disciplines overstijgt.

Het uitgangspunt van de minor is interprofessioneel samenwerken vanuit één visie en één ondersteuningsplan. De ondersteuningsvraag van de cliënt staat centraal

Integratie tussen zorg en welzijn op diverse niveaus

Uniek in deze minor is dat je niet alleen samenwerkt met studenten van verschillende opleidingen, maar ook met studenten van verschillende niveaus. MBO, HBO en universiteit werken in deze minor samen. De minor is toegankelijk voor:

  • Universiteit: Orthopedagogiek 
  • HBO: Verpleegkunde, Social Work, Fysiotherapie, Logopedie, Voeding en Diëtetiek, Mondzorgkunde, Toegepaste Psychologie, Ergotherapie
  • MBO: Verpleegkunde, Persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg/specifieke doelgroepen 

Inhoud

De minor is samen met de beroepspraktijk ontwikkeld. De inhoud van de lessen (theorie, vaardigheden en gastlessen) gaat over mensen met een verstandelijke beperking die een complexe zorg- en ondersteuningsvraag hebben. Je werkt interprofessioneel samen rondom een casus uit de praktijk en een vraagstuk uit de beroepspraktijk. Je bepaalt gedeeltelijk je eigen leerdoelen en de toetsing is op eigen niveau.

Meedoen?

De minor start in september. Er is één instroommoment per studiejaar. Het onderwijs vindt op één dag in de week plaats op de Hanzehogeschool. Op de andere dagen werk je samen aan opdrachten, neem je een kijkje in de praktijk, en bereid je de volgende lessen voor.

Samenwerking met externe organisaties

Binnen deze minor werkt de Hanzehogeschool samen met het Alfa-College, de Rijksuniversiteit Groningen, Visio, Vanboeijen, Talant, 's Heeren Loo, Philadelphia en De Trans.​

Voor je kunt beginnen

Voor wie?

Deze minor is toegankelijk voor:

  • Universiteit: Orthopedagogiek 
  • HBO: Verpleegkunde, Social Work, Fysiotherapie, Logopedie, Voeding en Diëtetiek, Mondzorgkunde, Toegepaste Psychologie en Ergotherapie
  • MBO: Verpleegkunde, Persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg/specifieke doelgroepen 

Aanmelden en inschrijven

Inschrijving voor deze minor vindt plaats op basis van loting. Informatie over de deadlines inschrijven en loting vind je hier. Verpleegkunde studenten worden door de opleiding ingeschreven.

Contact
Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar Annelies Overwijk of Marjolijn Wagenaar ([email protected] of [email protected]).

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

  • Gezondheid en Sport