Wat is de juiste zorg?

 • Onderzoeksproject
Welke zorg is nodig. Gezondheid van en medische problematiek bij mensen met en verstandelijke beperking,.jpg

Gezondheid van en medische problematiek bij mensen met en verstandelijke beperking.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak meerdere gezondheidsproblemen, zoals chronische aandoeningen, cardiovasculaire problematiek, sensorische beperkingen, beperkingen in de mobiliteit en het dagelijks functioneren. Aangetoond is dat bij mensen met een verstandelijke beperking multi- morbiditeit regelmatig voorkomt en dat ze op 50-jarige leeftijd gemiddeld net zo veel leeftijd gerelateerde problemen hebben als 75-plussers zonder verstandelijke beperking. Mensen met een verstandelijke beperking hebben naast begeleiding, gezondheidszorg nodig gericht op het voorkomen en behandelen van de gezondheidsproblemen. De primaire zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is echter wereldwijd en ook binnen Nederland verschillend georganiseerd. Onderwijs over mensen met een verstandelijke beperking is in de curricula voor studenten geneeskunde, verpleegkunde en begeleiders heel verschillend van vorm, inhoud en omvang. Dit onderzoek richt zich op het optimaliseren van de organisatie en de kwaliteit van de ondersteuning van de somatische gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking door directe begeleiders in samenwerking met de verpleegkundige en medische zorg.

 

Vraagstelling

Hoe kan de ondersteuning van de somatische gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking optimaal worden vormgegeven? Deze vraag wordt onderzocht vanuit een internationaal, holistisch, organisatorisch en interprofessioneel perspectief.

Doel

De algemene doelstelling van dit onderzoek is drieledig:

 1. Het identificeren en in kaart brengen van:
  1. wereldwijde goede voorbeelden van (organisatie van) zorgondersteuning op het gebied van de somatische gezondheid aan mensen met een verstandelijke beperking en
  2. de competenties die dit vraagt van medewerkers / begeleiders. 
 2. Het beschouwen van de resultaten van doelstelling 1 in de Nederlandse situatie.
 3. Om daarna te komen tot aanbevelingen ten aanzien van benodigde organisatorische randvoorwaarden en competenties van zorgprofessionals voor het ondersteunen van somatische gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking.

Verwachte resultaten

Voor personen met een verstandelijke beperking

 • verbetering signaleren, preventie en behandeling van gezondheidsproblemen en daarmee verbetering kwaliteit van leve


Voor toekomstige zorgprofessionals

 • adviezen ter verbetering van genoemde curricula waardoor de kwaliteit van zorg en daarmee de kwaliteit van leven voor cliënten verbetert. Dit door toename van preventief handelen, tijdige signalering en passende opvolging van zorgvragen;
 • optimalisering van inzet zorgprofessionals waaronder verpleegkundige en verpleegkundig specialisten.
 • inzicht in de hiaten in de huidige curricula van mbo- en hbo opleidingen gericht op begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking;

Voor zorgorganisaties

 • het ontwikkelen van een zorgkader waarbinnen de competenties (kennis en vaardigheden) van begeleiders in het herkennen, begeleiden en behandelen van gezondheidsvragen en – problemen van mensen een verstandelijke beperking beschreven worden.

Landelijk

 • het ontwikkelen van een kader waarbinnen de inzet van zorgprofessionals beschreven wordt gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.

Impact en valorisatie

De kwaliteit van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking kan worden verbeterd, deels doordat de dagelijkse zorg door begeleiders verbeterd kan worden en waarbij de inzet van verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten een duidelijke plaats krijgen.

 

 

Betrokkenen

Partner

Interessegebieden

 • Gedrag en Maatschappij