Sandra de Wit

Het werken vanuit contact en presentie als verpleegkundig specialist (VS) voor de cliënt, patiënt met een verstandelijke beperking in de afgelopen 20 jaar gaf Sandra de Wit veel mooie contacten en leverde ook veel vragen op en ideeën ter ontwikkeling. Breder doorgetrokken is de betrokkenheid naar de medemens, vaak de kwetsbare medemens, ook wat haar drijft om onderzoek te doen. De kwetsbaarheid van cliënten gaat niet altijd, of juist vaak niet, over ziekte maar over niet of niet goed mee kunnen doen, mee kunnen praten, mee kunnen beslissen. Er is kennis nodig, snappen van thema’s, om die ondersteuning en behandeling te kunnen bieden die passend is bij de zorgvraag/ ondersteuningsvraag. Kwetsbaarheid gaat dan over invloed kunnen hebben op de woonomgeving, leefomgeving, het onderwijs wat geboden kan worden, en natuurlijk ook over zorg. Onderzoek richt zich dan op het verwerven kennis om de benodigde behandeling en verpleegkundige zorg.

Sandra de Wit

Contact

Publicaties