LEEV! Effectieve leefstijlonder­steuning aan mensen met een beperking

 • Onderzoeksproject
LEEV! foto fruit.jpg
Logo LEEV!

Binnen dit vierjarige project werken verschillende onderwijs-, onderzoeks- en kennisinstellingen en zorgorganisaties aan een gepersonaliseerde integrale leefstijlinterventie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Doel

Het doel van dit project is een gepersonaliseerde integrale leefstijlinterventie opleveren. Met deze interventie kunnen zorgprofessionals op maat effectieve leefstijlondersteuning bieden aan mensen met een beperking, hun familieleden en begeleiders. Deze LEEV! interventie wordt binnen vier werkpakketten ontwikkeld en getoetst op haalbaarheid en effectiviteit, waarbij één werkpakket expliciet is gericht op de nodige randvoorwaarden voor implementatie en borging.

Wat is LEEV! interventie?

LEEV! is een samenvoeging van leefstijl en de afkorting VB staat voor Verstandelijke Beperking. De LEEV! interventie wordt ontworpen voor alle mensen met verstandelijke beperking met een vraag op leefstijlgebied. Die vragen kunnen heel breed zijn, zoals de wens om meer energie te krijgen, minder snel moe te worden, een gezond gewicht te verkrijgen, of om beter mee te kunnen doen. De LEEV! interventie draagt bij aan persoonlijke doelen van de persoon waarbij een integrale aanpak wordt gehanteerd. Daarbij richt de LEEV! interventie zich nadrukkelijk op de omgeving van de persoon zelf, omdat juist mensen met een verstandelijke beperking de mensen om hen heen en een gezondheidsbevorderende omgeving zo nodig hebben. 

Melissa over een gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl draagt bij aan een goede gezondheid. Melissa vertelt hoe ze een aantal jaar geleden het roer volledig heeft omgegooid. Ze hoopt hiermee nu andere mensen met een licht verstandelijke beperking te helpen om een gezonde leefstijl te krijgen.

Bekijk de film van Cosis en Hanzehogeschool hier

Waarom LEEV!?

Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder, maar deze veroudering gaat vaak gepaard met een hoge mate van inactiviteit, ongezonde voedingsgewoonten en gezondheidsproblemen die al op jongere leeftijd ontstaan. Hierdoor heeft deze groep een groter risico op leeftijds- en leefstijlgerelateerde aandoeningen en daarom is gespecialiseerde leefstijlondersteuning nodig.
Gezonde voeding en beweging vormen een uitdaging voor mensen met een verstandelijke beperking, terwijl juist voor hen een gezonde leefstijl veel kan bieden. Zelf vinden ze dat gezond leven belangrijk is. Zo geven ze aan dat ze gezond willen leven om zich beter te voelen, nieuwe energie te krijgen en hun hoofd leeg te maken. Zij en hun naasten onderschrijven ook de belangrijke rol die zorgprofessionals hierin hebben: 'Mensen om je heen zijn belangrijk om je te helpen gezond te leven, bijvoorbeeld of je zelf mag kiezen wat je gaat eten, en of je begeleider je goed helpt en het samen met je doet.' LEEV! sluit aan bij deze behoefte van mensen met een verstandelijke beperking zelf en hun naasten en daarnaast ook bij vragen van professionals en zorgorganisaties die op zoek zijn naar handvatten om betere leefstijlondersteuning te bieden.

Klik hier voor de laatste update van LEEV!

LEEV! van start

LEEV! is van start gegaan! Alle partners hebben kennisgemaakt en de eerste stappen zijn gezet. In november 2022 was de actieve en feestelijke kick-off. Binnen het vierjarige onderzoeksproject werken verschillende kennis-, onderzoeksinstellingen en zorgorganisaties aan een gepersonaliseerde integrale leefstijlinterventie voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Met deze interventie kunnen zorgprofessionals op maat effectieve leefstijlondersteuning bieden aan mensen met een beperking, hun naasten en begeleiders. Het belang van dit project is goed merkbaar aan het grote aantal partijen dat meedoet aan LEEV! Dat bleek ook uit de sfeer en grote opkomst tijdens de kick-off: iedereen deed actief mee met de werksessies en veel contacten zijn gelegd zodat de doelen van LEEV! gehaald kunnen worden.

Wie voert LEEV! uit?

LEEV! wordt uitgevoerd door meerdere onderzoekers en promovendi met verschillende professionele achtergronden, in nauwe samenwerking met alle partners. Twee van de vier promovendi, Kirsten Lamberts en Tessa Wokke, werken naast hun onderzoek bij respectievelijk de organisaties Cosis en Alliade. Zo vindt er goede inbedding vanuit het onderzoek in de praktijk plaats. Bas Valentin werkt binnen de Hogeschool van Amsterdam en wordt ook begeleid vanuit de Academische Werkplaats GOUD. Het team wordt nog aangevuld met een vierde promovendus. Vanuit het Centre of Expertise Healthy Ageing zijn Aly Waninge (lector en hoofdaanvrager) en Annelies Overwijk (postdoc) betrokken. 

Welke projecten gingen hieraan vooraf?

LEEV! is een vervolg op drie eerdere projecten:

De Krachten Gebundeld: Ondersteunen van een gezonde leefstijl voor mensen met een verstandelijke beperking

Een gezonde leefstijl voor mensen met een verstandelijke beperking

Leefstijlverbetering bij mensen met een verstandelijke beperking

LEEV! Consortium

De Hanzehogeschool is hoofdaanvrager van het project. LEEV! is in nauwe samenwerking tot stand gekomen met de Academische Werkplaats EMBAcademische Werkplaats GOUD, de Hogeschool van Amsterdam en de betrokken zorgorganisaties. Tijdens dit onderzoek werken onderzoekers en promovendi samen in het samenwerkingsverband van LEEV! Het LEEV!-consortium bestaat uit hogescholen, universiteiten, zorgorganisaties die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen, ervaringsdeskundigen en andere (regionale) projectpartners. LEEV! is gehonoreerd door het SIA RAAK Pro programma. 

 • Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing (Hanzehogeschool Groningen)
 • Faculteit Bewegen, Sport en Voeding (Hogeschool van Amsterdam)
 • Academische Werkplaats EMB (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Academische Werkplaats GOUD (Erasmus Universitair Medisch Centrum)
 • Academische Werkplaats Sterker op Eigen Benen (Radboud Universitair Medisch Centrum)
 • Special Heroes Nederland
 • VB-Belangenplatform Drenthe
 • Practoraat Vitaliteit (Alfa-college Groningen)
 • Kernteamorganisaties Cosis, Alliade, Koninklijke Visio, De Zijlen, De Trans, Maykehiem, Bartiméus, 's Heeren Loo, Abrona
 • Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten voor verstandelijke gehandicapten
 • Beroepsvereniging leefstijlcoaches
 • Diëtiek Verstandelijke Gehandicaptenzorg
 • Kenniscentrum Sport en Bewegen
 • Leer Zelf Online
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
 • Zorgverzekeraars en -kantoren, gemeenten, provinciale sportraden

 

Contact

Interessegebieden

 • Sport en Gezondheid