Peil.Sport en Bewegen

  • Onderzoeksproject
Peil.Sport en bewegen.jpg

Bewegen is niet alleen bevorderlijk voor het fysieke welzijn, het draagt ook bij aan het cognitief functioneren en aan het welbevinden van kinderen in het algemeen. Bewegen gaat vanzelf, maar bij het aanleren van specifieke motorische vaardigheden of het motiveren van kinderen tot bepaalde bewegingsactiviteiten kan de basisschool een belangrijke rol spelen, en dan natuurlijk met name via het bewegingsonderwijs. Hoe staat het ervoor met dat bewegingsonderwijs? Dat is de vraag waarop in deze peiling een antwoord wordt gezocht.

Peil.Sport & Bewegen is een peilingsonderzoek dat in januari tot en maart 2024 wordt uitgevoerd op circa 100 basisscholen in heel Nederland. Peil.Sport & Bewegen betreft metingen van de beweegvaardigheid van leerlingen (i.e., balvaardigheid, touwzwaaien, wendsprong over de kast) alsmede hun motivatie en andere attitudes op het gebied van sport en bewegen. Aan de metingen doen leerlingen uit groep 8 van het reguliere basisonderwijs mee.

Hoe is het gesteld met de beweegcompetenties van groep-8-leerlingen? En wat is het aanbod in het bewegingsonderwijs? Zijn de beweegcompetenties van leerlingen gerelateerd aan kenmerken van leerlingen, leerkrachten en het aanbod? Dat zijn de hoofdvragen waarop een antwoord wordt gezocht in “Peil.Bewegen & Sport 2023/2024”. Het onderzoek maakt gebruik van een grote, representatieve steekproef om inzicht te verkrijgen in het niveau van de beweegcompetenties van leerlingen. In een verdiepende studie worden lessen geobserveerd van specifieke klassen. Hiermee kunnen verbanden worden gesignaleerd tussen beweegcompetenties van leerlingen en de leskwaliteit in het bewegingsonderwijs. Er is specifieke aandacht voor het beweegplezier van leerlingen.

Bekijk hier al onze publicaties

Onderzoek

Onze mensen

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding
  • Sport en Gezondheid