Leefstijl­verbetering bij mensen met een verstandelijke beperking

  • Onderzoeksproject
Leefstijlverbetering bij mensen met een verstandelijke beperkin

Mensen met een verstandelijke beperking blijken vaak te weinig te bewegen en ongezond te eten. Hoe kan gezond gedrag bij hen worden verbeterd?

Onderzoeksproject

Gedragsveranderingstechnieken in leefstijlverbetering bij mensen met een verstandelijke beperking.
Het is bewezen dat mensen zonder verstandelijke beperking dankzij gedragsveranderingstechnieken gezonder gaan leven. Maar mensen met een verstandelijke beperking hebben heel andere ondersteuningsbehoeften. Met welke aanpak kunnen zij hun leefstijl verbeteren? Het onderzoek 'Gedragsveranderingstechniek leefstijlverbetering verstandelijke beperking' onderzocht de effectiviteit van gedragsveranderingstechnieken voor deze groep mensen. Als er een duidelijke relatie bestaat tussen de technieken en een verbetering in leefstijl, kunnen er nieuwe methoden worden ontwikkeld die goed bij de doelgroep aansluiten. Zo kan hun lichamelijke gezondheid daadwerkelijk worden verbeterd.

Vraagstelling

Welke rol spelen gedragsveranderingstechnieken in leefstijlverbetering van mensen met een verstandelijke beperking?

Doel

Inzicht krijgen in passende gedragsveranderingstechnieken om het gezondheidsgedrag van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren.

Onderzoeksresultaten

Verwacht werd dat het onderzoek zou laten zien dat er een relatie is tussen de inzet van gedragsveranderingstechnieken en de effectiviteit van leefstijlinterventies. Mogelijk zijn er technieken die de leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking positief kunnen beïnvloeden. Niet alle gedragsveranderingstechnieken sluiten echter aan bij de mogelijkheden van deze mensen.

Impact

Het uiteindelijke doel van het onderzoek is het inzetten van nieuwe gedragsveranderingstechnieken voor mensen met een verstandelijke beperking. Methoden waarmee hun leefstijl verbetert: ze gaan gezonder eten en meer bewegen en verbeteren zo hun gezondheid en kwaliteit van leven.

Partners

Contact