Kirsten Lamberts

Kirsten Lamberts is sinds september 2022 als onderzoeker/promovendus verbonden aan het LEEV! Project (Gezonde leefstijl bij mensen met een verstandelijke beperking) binnen het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing van de Hanzehogeschool en het UMCG. Binnen het thema Gezonde Leefstijl gaat de onderzoeksinteresse uit naar het optimaliseren van Kwaliteit van leven en Kwaliteit van (leefstijl-)zorg, inclusie en eigen regie van mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast naar organisatie- en gedragsverandering in relatie tot leefstijlgedrag binnen de gehandicaptenzorg. Vanwege haar werkervaring binnen de (forensische-) gehandicaptenzorg en jeugdzorg als Orthopedagoog-Generalist gaat de interesse verder uit naar praktijkonderzoek (implementatieonderzoek) en actieonderzoek (PAR) met ervaringsdeskundigen om de kwaliteit van zorg te verbeteren

Kirsten Lamberts

Contact