Multimorbidi­teit bij mensen met een (zeer) ernstige meervoudige beperking

  • Onderzoeksproject
Multimorbiditeit bij mensen met een (Z)EVMB

Dit onderzoek is gericht op multimorbiditeit, het tegelijkertijd voorkomen van meerdere gezondheidsaandoeningen, bij mensen met een (zeer) ernstige meervoudige beperking (Z)EVMB. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen hoe multimorbiditeit zich ontwikkelt en hoe het verloop is bij mensen met een (Z)EVMB. Hierbij wordt multimorbiditeit op verschillende vlakken bekeken, op zowel fysieke als psychische componenten. Aangezien naasten en professionele zorgverleners een belangrijk rol hebben in het signaleren van nieuwe/veranderende gezondheidsproblemen worden deze gedurende de onderzoeken betrokken.

Multimorbiditeit is het gelijktijdig voorkomen van meerdere gezondheidsproblemen. Bij 99% van de mensen met een (zeer) ernstige meervoudige beperking (Z)EVMB is dit het geval. Het blijkt ook dat multimorbiditeit bij het ouder worden toeneemt. Ondanks dat de prevalentie van afzonderlijke gezondheidsproblemen grotendeels bekend is, is er over het onderwerp multimorbiditeit bij mensen met een (Z)EVMB nog veel onbekend. Met dit promotieonderzoek willen we inzicht krijgen in hoe deze gezondheidsproblemen zich gedurende het leven ontwikkelen en hoe deze verlopen gedurende het leven van een persoon met een (Z)EVMB. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijke verbanden, patronen en factoren in de ontwikkeling en het verloop van multimorbiditeit.

Vraagstellingen

Er zullen diverse vragen worden beantwoord gedurende het onderzoekstraject. Mutimorbiditeit wordt hierbij bekeken vanuit een holistisch perspectief.

Vraagstellingen deelonderzoek 1: 

Hoe ontwikkelt multimorbiditeit zich bij kinderen tussen 6-59 maanden met mogelijk een (Z)EVMB? Welke patronen zijn te herkennen in het ontwikkelen van multimorbiditeit bij kinderen tussen de 6-59 maanden met mogelijk een (Z)EVMB?

Vraagstellingen deelonderzoek 2: 

Hoe verloopt multimorbiditeit gedurende het leven van een persoon met een (Z)EVMB? Welke patronen zijn te herkennen in het verloop van multimorbiditeit gedurende het leven van een persoon met een (Z)EVMB?

De andere vraagstellingen zullen gedurende de loop van het onderzoek worden aangevuld. Bij de andere deelonderzoeken worden in ieder geval ook zorgverleners van mensen met een (Z)EVMB betrokken.

Doel

Dit onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in multimorbiditeit bij mensen met een (Z)EVMB. We willen meer te weten komen over ontwikkeling en verloop van multimorbiditeit. Het uiteindelijke doel is dat de screening op gezondheidsproblemen effectiever kan plaatsvinden.

Onderzoeksresultaten

De resultaten van dit onderzoek zullen op verschillende manieren openbaar worden gemaakt, zoals door artikelen in een (inter)nationaal vaktijdschrift, een proefschrift, factsheets en handvatten voor naasten en professionele zorgverleners om multimorbiditeit te kunnen screenen.

Impact

De verschillende onderzoeken zijn er op gericht om:

  • Zorgverleners meer kennis te geven omtrent het onderwerp multimorbiditeit.
  • Tijdig nieuwe/veranderende gezondheidsproblemen te signaleren.
  • Handvatten te geven aan naasten en professionele zorgverleners om multimorbiditeit te kunnen screenen.

Valorisatie

Door zorgverleners te betrekken gedurende het onderzoek wordt er voor gezorgd dat de onderzoeken blijven aansluiten bij de doelgroep.

 

Betrokkenen

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij