Dr. Fons van der Lucht

Fons van der Lucht (1964) is socioloog, werkt sinds 1998 bij het RIVM, en is sinds april 2018 lector aan de Hanzehogeschool Groningen. Bij het RIVM heeft hij uiteenlopende functies vervuld op het terrein van de publieke gezondheid. Zo was hij onder meer projectleider van de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen 2010. Voorafgaand aan het RIVM, werkte Fons bij de RUG in Groningen, waar hij in 1992 promoveerde op het onderwerp sociale ongelijkheid en gezondheid bij kinderen. Rode draad in zijn loopbaan is het toepassen van kennis door goed aan te sluiten bij vragen van beleid en praktijk.

Fons van der Lucht

Dr. Fons van der Lucht, lector Healthy Ageing en Publieke Gezondheid

Screenshot Fons van der Lucht film.png

Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing

Contact

Publicaties