Public health voor kwetsbare ouderen

  • Onderzoeksproject
Public health kwetsbare ouderen

Het L.int traject Public health voor kwetsbare ouderen richt zich op praktijkgericht en beleidsondersteunend onderzoek naar de bijdrage van publieke gezondheid aan het voorkomen en/of verminderen van kwetsbaarheid onder thuiswonende ouderen.

Een L.int traject is gefinancierd door Regieorgaan SIA en beoogt de samenwerking tussen de Hogeschool en een landelijke kennisinstelling te bevorderen. In dit traject wordt samengewerkt met het RIVM. Lector Fons van der Lucht is zowel verbonden aan het RIVM als aan de Hanzehogeschool.

Vanwege de aard en omvang van de problematiek wordt de kwetsbare oudere gezien als de nieuwe uitdaging voor de publieke gezondheid. Oplossingen vanuit de zorg worden onbetaalbaar en daarnaast is er onvoldoende capaciteit. Dit maakt een collectieve preventieve aanpak noodzakelijk. Gemeenten en rijk staan hierin voor een enorme uitdaging. Via het onderzoeksprogramma  public health voor kwetsbaren oudere willen we praktijk- en beleidsgericht onderzoek doen naar een populatiegerichte preventieve aanpak ten behoeve van kwetsbare ouderen in Nederland en in Noord-Nederland in het bijzonder. Daarbij richten we ons enerzijds op de spreiding van  kwetsbaarheid bij ouderen in de populatie en het opsporen van specifieke risicogroepen en risicofactoren. Anderzijds richten we ons op het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van interventies in de praktijk om kwetsbaarheid voor te zijn en een gezonde en vitale derde levensfase te bevorderen.

Betrokkenen

Interessegebieden

  • Sport en Gezondheid