Dr. Geert van der Sluis

Geert van der Sluis is bijzonder lector 'Functioneren en participeren rondom ziekenhuisopnames'. Zijn leeropdracht draagt bij aan het ontwikkelen van een gezondheidszorgsysteem waarin gezondheid en gedrag centraal staan, met een focus op zorg in de eigen leefomgeving, en draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten rondom ziekenhuisopnames. 

Ook is Geert van der Sluis programmamanager Onderzoek en Innovatie en fysiotherapeut in ziekenhuis Nij Smellinghe. Hier worden wetenschappelijke kennis en praktisch handelen met elkaar verbonden, bijvoorbeeld met prehabilitatie. Dit houdt in dat patiënten met een op maat gemaakt programma trainen om fysiek en mentaal fitter te worden voor en na een operatie. De kans op complicaties wordt hierdoor met maar liefst vijftig procent verminderd. Met zijn leeropdracht tracht Van der Sluis de kennis uit te breiden en de handvatten te optimaliseren om de fysieke en mentale fitheid van en met de patiënt te verbeteren.

Van der Sluis geeft regelmatig gastcolleges over zorgvernieuwing en voorbereiding van patiënten rondom een chirurgische ingreep. Resultaten van zijn onderzoek worden nationaal en internationaal gedeeld op symposia en congressen. Tevens is hij thematrekker perioperatieve zorg binnen FAITH research, een SIA SPRONG onderzoeksprogramma rondom het tegengaan van kwetsbaarheid, waarbinnen Nij Smellinghe tevens partner is. De leeropdracht wordt mede gefinancierd door ziekenhuis Nij Smellinghe.

Daarnaast participeert Geert van der Sluis in diverse projecten, waaronder het Kiem project, dat de ervaringen van patiënten onderzoekt bij de overgang van intramurale zorg naar de thuissituatie, en het project Health Noord, gericht op het opzetten van een leergemeenschap rondom point of care technologie in relatie tot prehabilitatie en revalidatie na een ziekenhuisopname.

Geert van der Sluis
Screenshot Geert van der Sluis.png

Lees hier de lectorale rede van Geert van der Sluis.

Geert van der Sluis

Publicaties