Weer aan het werk na een operatie

  • Onderzoeksproject
weer aan het werk na operatie

Een klinisch traject voor verbeterde werkhervatting.

Naar verwachting veroorzaakt knieartrose in 2025 de op één na hoogste werkgerelateerde ziektelast in Nederland. De toename is vooral bij werkenden in niet-sedentaire beroepen. Bij een eindstadium van knie-artrose is de plaatsing van een knieprothese de behandeling van keuze. Weer gaan werken na een kunstknieoperatie duurt vaak lang. De meeste patiënten gaan pas na zes maanden weer volledig aan het werk. Helaas is één op de drie patiënten (33%) één jaar na de operatie nog niet volledig aan het werk.
Om terugkeer naar werk na een kunstknieoperatie te verbeteren, is een zorgpad gemaakt. Dit zorgpad is om drie redenen uniek. De eerste reden is dat voor de operatie samen met de patiënt gekeken wordt wat nodig is om na de operatie weer te kunnen werken. De tweede reden is dat verschillende dokters en deskundigen al vóór de operatie samenwerken, bijvoorbeeld de chirurg, de fysiotherapeut, de arbeidsdeskundige en de bedrijfsarts. De derde reden is dat de patiënt zelf zijn belangrijkste doel bepaalt van de operatie. Bijvoorbeeld, 10 kg kunnen tillen en zes trappen achterelkaar kunnen oplopen. Zo werkt iedere dokter en deskundige aan een snel herstel voor het specifieke werk van de patiënt. In dit onderzoek wordt de effectiviteit van het zorgpad geëvalueerd bij 150 werkende knieprothese-patiënten ten aanzien van werkhervatting. Dit wordt vergeleken met al verzamelde data van 170 overeenkomstige Nederlandse patiënten, wat is verzameld tijdens een cohortstudie uitgevoerd door Amsterdam UMC.
 

Onderzoek

Team