MONDAY

  • Onderzoeksproject
Monday

Ondervoeding is een veelvoorkomend probleem bij mensen met acute of chronische ziekte en bij ouderen.

Gestructureerde aandacht voor ondervoeding vanuit zorgverleners blijft nodig, evenals wetenschappelijke gegevensverzameling rondom de dieetbehandeling van ondervoeding.
MONDAY (
MOnitoring Nutritional status DietArY intake) is een langlopend, landelijk practice-based research project, waarin het verloop van de voedingsinname en voedingstoestand systematisch in kaart wordt gebracht bij cliënten die in de eerste lijn worden behandeld door de diëtist voor (risico op) ondervoeding. Doordat diëtisten zelf een centrale rol spelen in de dataverzameling binnen hun reguliere werkwijze, is MONDAY een practice-based onderzoek.

De resultaten van MONDAY geven inzicht in de effectiviteit en zorgtoegevoegde waarde van de diëtist, met als doel de eerstelijns voedingszorg verder te optimaliseren.

Vraagstelling

Hoe verloopt de voedingsinname en voedingstoestand bij cliënten die in de eerste lijn worden behandeld door de diëtist voor (risico op) ondervoeding?

Doel

MONDAY heeft als doel de eerstelijns voedingszorg verder te optimaliseren. Hiertoe wordt gewerkt met de MONDAY-werkwijze, waarin eerstelijns diëtisten in heel Nederland op vaste tijdsmomenten en op uniforme wijze gegevens rondom het diëtistisch handelen registreren, waarna deze worden geanalyseerd door de Hanzehogeschool Groningen. Met deze gegevensverzameling worden inzichten verkregen rondom het verloop in de inname en voedingstoestand van cliënten die in de eerste lijn worden behandeld door de diëtist. Doordat diëtisten de gegevens zelf verzamelen (“practice-based research”) vindt directe vertaling plaats naar de dagelijkse praktijk.

Onderzoekslijn

MONDAY is onderdeel van de onderzoekslijn Evidence based Dietetics binnen de leeropdracht Malnutrition and Healthy Ageing in het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing. In deze onderzoekslijn wordt de wetenschappelijke onderbouwing voor effectief diëtistisch handelen versterkt.

Onderzoeksresultaten

Op basis van data die zijn verzameld in de periode 2019 - juni 2022 zijn de volgende tussentijdse inzichten verkregen:

  • De helft van de cliënten met ondervoeding(srisico) die starten met de dieetbehandeling in de eerstelijn al ernstig ondervoed is op basis van de GLIM criteria voor ondervoeding.
  • Bij cliënten die deelnemen aan MONDAY werkwijze verbetert de inname en voedingstoestand significant: een klinisch relevante toename van ~400 kcal en ~20 g eiwit in 12 weken.
  • Sondevoeding wordt weinig geadviseerd in de eerste lijn, ondanks indicaties voor sondevoeding op basis van te lage voedingsinname op basis van de landelijke Richtlijn Ondervoeding.

In de periode 2023-2025 wordt de onderzoekspopulatie verder vergroot, op basis waarvan definitieve analyses zullen worden verricht.
In 2022 zijn de eerste tussentijdse resultaten gepresenteerd op het ESPEN congres in Wenen en tijdens het eerste MONDAY symposium. Benieuwd geworden? Bekijk de aftermovie van het MONDAY symposium hier.

Impact

De resultaten van MONDAY geven inzicht in de zorgtoegevoegde waarde van de diëtist, met als doel de eerstelijns voedingszorg verder te optimaliseren.

Betrokken lector

We werken in MONDAY samen met Nutricia en bijna 30 eerstelijns diëtistenpraktijken, binnen FAITH research.

Interessegebieden

  • Sport en Gezondheid