In het SPRONG-programma HealthTech in Society werken Saxion Hogeschool en de Hanzehogeschool Groningen samen met partners in de zorg, overheid en het bedrijfsleven aan het geschikt en toegankelijk maken van technologische innovaties met en voor mensen met een lagere sociaaleconomische status (SES), om hiermee hun gezondheid en welzijn te bevorderen.

Via leergemeenschappen het verschil maken

Het lectoraat Digitale Transformatie van de Hanzehogeschool stimuleert en werkt mee met dit programma aan projecten waarin technologie en datagebruik binnen zorg en welzijn ten dienste staan van het vervangen, verplaatsen en voorkomen van zorg. Daarin gaat het nadrukkelijk om het ontwikkelen van producten en het ontwikkelen van kennis waarbij de behoeften van groepen die minder makkelijk mee kunnen komen in de maatschappij centraal staan. Hoe kunnen deze mensen betrokken worden bij de ontwikkeling van technologie? Op welke manier moeten professionals daarin ondersteund worden? En hoe kunnen kennisinstellingen, bedrijven, overheden en zorginstellingen daarin écht samen optrekken, van elkaar maar ook van de doelgroep leren?
De uitdaging waaraan het programma een bijdrage wil leveren is te groot voor elke afzonderlijke partij. Daarom wordt veel ingezet op het faciliteren en versterken van zogenaamde leergemeenschappen om zodoende echt het verschil te kunnen maken wat betreft de gezondheid en het welzijn van mensen met een lagere sociaaleconomisch status.
Het programma HealthTech in Society heeft een looptijd van acht jaar, tot eind 2029.

Meer informatie over het programma HealthTech in Society

Projectafbeelding

Inhoud onderzoek

Samenwerkende partijen

In het programma werken verschillende partijen en organisaties samen: Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Saxion, verschillende Centres of Expertise, mkb-ondernemingen, zorg- en welzijnsorganisaties, kennisinstellingen, burgers en de overheid. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Regieorgaan SIA.
Een volledig overzicht van alle betrokken partners in dit programma is te zien op de website van HealthTech in Society.

Onze mensen