Hilbrand Oldenhuis

Als lector Digital Health binnen het lectoraat Digitale Transformatie opereer ik op het snijvlak van psychologie en technologie. Alle projecten binnen mijn lectoraat richten zich op het verhogen van zelfmanagement wat betreft gezondheid en gezond gedrag met behulp van technologie. Daarbij is zowel psychologische als technologische kennis essentieel, waarbij gezondheid wordt beschouwd als het vermogen van mensen om zich aan te passen en zelf de regie te voeren, gegeven psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen (Huber, 2011).

Technologie voor het verhogen van zelfmanagement is dus nooit een doel op zich maar moet altijd gebruikers laten ervaren dat zij met die technologie een zinvoller leven leiden doordat zij met meer tevredenheid en met zoveel mogelijk eigen regie kunnen doen wat ze willen en moeten doen in het dagelijks leven. De mogelijkheden die data science daarbij biedt wil ik in mijn lectoraat ten volle benutten. Momenteel ontstaat er een nieuwe generatie digitale zorg die uitgaat van ‘zelfmonitoring’ en ‘data science’, waarmee behandelingen meer toegespitst kunnen worden op het individu. Gegevens gebaseerd op apps, sensoren in onze smartphones en zogenaamde ‘wearables’ (sensoren die we op het lichaam kunnen dragen) kunnen bijdragen aan het verbeteren en nog meer personaliseren van zorg en zodoende aan het bevorderen van zelfmanagement.

HO

Een voorwaarde daarbij is wel dat al die gegevens op een intelligente manier met elkaar gecombineerd worden waardoor betekenisvolle informatie (‘actionable insights’) op individueel niveau verzameld kan worden. Het analyseren van grote hoeveelheden gegevens en het omzetten daarvan in betekenisvolle informatie wordt ‘data science’ genoemd.

Als lector PDH ben ik verbonden aan het Instituut voor Communicatie, Media en IT van de Hanzehogeschool en werk ik daardoor nauw samen met onderzoekers die expertise hebben in data science. Daarbij bestaat mijn kenniskring uit docent-onderzoekers met expertise in (gezondheids)psychologie en gezondheidswetenschappen. Het is mijn streven om binnen mijn lectoraat psychologie en technologie te combineren tot een krachtig wapen ter bevordering van zelfmanagement van burgers in hun verschillende rollen (cliënt, patiënt, werknemer, etc.). Het ondersteunen van professionals in het zorg- en welzijnsdomein om te leren werken met nieuwe technologieën is daarnaast in mijn ogen essentieel. Als lector werk ik nauw samen met de andere twee lectoren binnen het lectoraat Digitale Tansformatie: Nick Degens (lector User Centred Design) en Rix Groenboom (lector New Business & ICT).

Contact

Publicaties