Kan een virtuele coach emotie-eters helpen tegen obesitas?

  • Nieuws
21-09 interview foto-1.jpg

Aranka Dol, onderzoeker bij het lectoraat Digitale Transformatie, onderzocht of virtuele coaching, bijvoorbeeld smartphone-apps, ingezet kunnen worden als een toegankelijke en zelfstandige benadering voor emotie-eters. Conclusie: “Een app kan helpen om de eerste stappen te zetten in zelfkennis en inzicht in emoties", vertelt Dol die maandag 13 november promoveert op dit onderwerp.

Emotie-eten is de neiging tot (over)eten in reactie op negatieve emoties, zoals stress of prikkelbaarheid. Dit speelt een aanzienlijke rol bij ongeveer 40 procent van de mensen met overgewicht. "De doelgroep schaamt zich enorm voor het emotie-eten en durft geen professionele hulp in te schakelen", vertelt Dol. "Bovendien herkennen huisartsen het probleem niet altijd. Tel daarbij op het tekort aan menskracht in de zorg en de lange wachtlijsten. Virtuele coaching zou emotie-eters kunnen helpen om zelf de eerste stap te zetten."

Behoefte van gebruiker

Dol vroeg zich af of virtuele coaching, bijvoorbeeld via smartphone-apps, ingezet kunnen worden als een toegankelijke en zelfstandige benadering voor emotie-eters. Hiermee kunnen gebruikers op elk moment en in hun eigen vertrouwde omgeving aan hun problemen werken. Haar onderzoek begon met de vraag wat voor coaching mensen nodig hebben. Dol: "Je kunt een mooie app maken, maar raakt het de behoefte van de gebruiker? Welke support hebben zij nodig, hoe zorgen we er voor dat de groep zich durft open te stellen en ze zich begrepen voelt?" 

Positieve resultaten

Tijdens het onderzoek werden deelnemers ingedeeld op basis van hun emotieregulatie-vaardigheden en werden online oefeningen gebruikt om deze vaardigheden te verbeteren. Dit leverde positieve resultaten op, waarbij de deelnemers merkten dat de oefeningen effect hadden. De doelgroep bleek prima in staat te zijn om zelf hun emotieregulatie te managen en baat te hebben bij het gebruik van een smartphone-app. Aranka Dol: "Het doel van de app is niet om hen te genezen van obesitas, maar om hen bewust te maken van emotie-eten. Het kan hen helpen de eerste stappen te zetten in zelfkennis en inzicht in hun emoties, met als uiteindelijk doel om professionele zorg te zoeken indien nodig."

Studenten

Bij haar onderzoek zijn studenten van verschillende opleidingen betrokken geweest: Communicatie & Multimedia Design, HBO ICT, Toegepaste Psychologie en Voeding & Diëtiek. En ook bij het vervolgproject - het daadwerkelijk ontwikkelen van de app - gaan studenten een rol spelen. "Er ligt veel materiaal voor schetsen en prototypes op de plank. Daar gaan we mee aan de slag want die app moet er komen. En zonder de kennis en kunde van studenten kunnen we dat niet", besluit Dol.

Interessegebieden

  • Gezondheid en Sport