Met het begrip Informatiehuishouding wordt het beheer, de opslag en de verstrekking van gegevens binnen een organisatie aangeduid. Het belang van een goede informatiehuishouding is mede door de toenemende digitalisering sterk gegroeid. Door de grote veranderingen in het digitale landschap lukt het de Rijksdiensten soms niet om hun informatiehuishouding op orde te hebben. Om ervoor te zorgen dat dit wel gebeurt, is het project ‘Open op Orde’ opgericht, waar Rijksdiensten en onderwijsinstellingen de krachten bundelen.

Samenwerking Hanzehogeschool Groningen en I-Partnerschap Rijk - Onderwijs

Het IDDI-Lab (informatiehuishouding door duurzame innovatie) is een initiatief van de Hanzehogeschool dat vanuit een samenwerking met het I-Partnerschap programma van de Rijksoverheid tot stand is gekomen. Het Lab, dat zich vanaf september 2023 zal vestigen op de Digital Society (Zernikepark 10), is een werkplaats waar een blik wordt geworpen op verschillende vraagstukken op het gebied van informatiehuishouding (IHH). In het IDDI-lab wordt er multidisciplinair gewerkt aan opdrachten afkomstig van onze Rijkspartners.

Door middel van duurzame innovatie zal er vanuit een breed perspectief gekeken worden naar deze vraagstukken; dit gebeurt door studenten, docenten, onderzoek en expertise uit het werkveld in het lab met elkaar te combineren. In het IDDI-lab zijn in september 2023 de éérste studenten gestart met een opdracht rondom IHH.

IDDI achtergrond.png

Open op Orde

Aan de hand van het ‘Open op Orde’ programma hebben alle Rijksorganisaties in 2021 een actieplan geschreven met daarin de verbeteringen waaraan gewerkt wordt. Hierin staat bijvoorbeeld beschreven hoe werkprocessen en informatiesystemen in de aankomende jaren versterkt worden. Als onderdeel van het project worden er samenwerkingen tot stand gebracht met onderwijsinstellingen door het hele land. Dit wordt gedaan om vanuit verschillende perspectieven na te denken over oplossingen die toegepast kunnen worden bij de Rijksdiensten. 

Contact

Interessegebieden

  • Exact en Informatica
  • Gedrag en Maatschappij