VRAMBO: innovatieve vr-training voor ambulance­verpleegkundigen

  • Onderzoeksproject
maxim-hopman-8vn4KvfU640-unsplash.jpg

Het doel van het onderzoeksproject VRAMBO is om een innovatieve Virtual Reality-training te ontwerpen en te evalueren die in de educatieve behoeften van ambulanceverpleegkundigen voorziet.

Ambulanceverpleegkundigen zijn hbo-professionals die levensreddende hulp bieden bij ernstige ongevallen. Vaak onder tijdsdruk en met een hoge mate van onvoorspelbaarheid. Dit soort complexe noodsituaties zijn moeilijk te protocolleren en het is uitdagend daar adequate trainingssituaties voor te creëren. Grootscheepse oefeningen bijvoorbeeld met rampscenarios waarbij veel slachtoffers bij betrokken zijn, worden wel gedaan, maar zijn uiterst kostbaar. Ook blijft het uitdagend simulaties voldoende levensecht te maken.

Virtual Reality lijkt kansrijke oplossingen te bieden. Met VR kan je gebruikers in een kunstmatige omgeving plaatsen en acties laten uitvoeren die in de echte wereld te duur, te gevaarlijk of zelfs etisch onverantwoord zijn. Daarmee lijkt een VR-training voor ambulanceverpleegkundigen zeer kansrijk.Waar moet een educatieve VR-tool, bestemd om ambulancehulpverleners complexe situaties te laten ervaren, aan voldoen om zowel de opleiders als de hulpverleners te ondersteunen bij de scholing van ambulanceverpleegkundigen en om een meerwaarde te hebben ten opzichte van traditioneel studiemateriaal? 

We maken gebruik van een participatief ontwerpgericht onderzoeksproces, waarbij de doelgroep intensief betrokken wordt bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van oplossingen. Input vanuit het werkveld stuurt daarmee continu het proces en zo wordt een user-centered VR-training geborgd. Een ander sturend element binnen dit project is de implementatie-kansrijkheid na afloop van het project; een substantieel deel van het project is gericht op onderzoek ten behoeve van een implementatie-roadmap. We willen voorzien in de professionele behoefte van de ambulanceverpleegkundigen, bijdragen aan kennis over de ontwerpbenodigdheden van VR-trainingen en de diagnostische kernproblematiek en het inbedden van deze training in het hbo(niveau)onderwijs.

Het is onze ambitie om samen met onze partners, op termijn, te komen tot een totaaloplossing die afgenomen kan worden door de praktijk, en, door een goede business case, continu uitgebreid en geüpdatet kan worden. En krijgen studenten van opleiding Verpleegkunde meer inzicht over de mogelijke inzet van digitale middelen om hun werk te vernieuwen.

Betrokkenen

Interessegebieden

  • Exact en Informatica