Bedrijven en onderwijs slaan handen ineen voor ontwikkeling slimme landbouw­robots

  • Nieuws
Groepsfoto digi agro
Dick digi agro.jpg

Om natuur en landbouw meer met elkaar in balans te krijgen staan de land- en tuinbouwsector voor een verduurzamingstransitie naar een natuurvriendelijke kringloopvorm. Dat betekent onder meer het voorkomen van verspilling van meststoffen, water, voedingsstoffen en andere hulpmiddelen. In combinatie met het personeelstekort vraagt dit om de inzet van robots. Een consortium waarin onderwijs en bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd richt zich daarom op de ontwikkeling, levering en gebruik van agrobots in de land- en tuinbouw.

Onder 'agrobots' verstaat men autonome systemen voor gebruik in de land- en tuinbouw. Dat kunnen volledige robots zijn, maar ook autonome werktuigen die achter een tractor gebruikt worden. De overstap naar natuurvriendelijke kringlooplandbouw met agrobots is niet alleen bedoeld om de landbouw efficiënter maken. Het moet ook zorgen dat boeren op een duurzame manier geld kunnen blijven verdienen, rekening houdend met alle ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.

Vier prototypes

Deze samenwerking (DigiAgro3) richt zich op het ontwikkelen van technologische bouwblokken en systeemintegratie voor agrobots. Uiteindelijk wil het consortium nieuwe kennis op doen in vier technologieën (zachte grijpers, visiontechnologie, AI-software & digital twinning en geavanceerde besturing) en het ontwikkelen en testen van vier prototypes voor land- en tuinbouw. De prototypes gaan zich focussen op ziekteherkenning in aardappelen, onkruidbestrijding, plukken van vruchten en het monitoren van gewasgroei. Volgens Dick Pouwels, voorzitter College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, kan het project een belangrijke bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt- en milieuproblemen in de landbouw. “Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen hogescholen, universiteit en bedrijven om de huidige uitdagingen aan te pakken en de landbouwsector een impuls te geven.”   

Consortium

De ontwikkeling van agrobots is een complexe uitdaging die samenwerking vereist in een open innovatiemodel. Het consortium, met TNO als penvoerder, achter het project bestaat uit zeven bedrijven (ABDrone, Batenburg Beenen, Demcon, GroeNoord BV, Smart Agri Technology/Croptimal en Track 32) en vijf kennisinstellingen (Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden, Saxion, Rijksuniversiteit Groningen en TNO). De betrokken bedrijven binnen het consortium dekken de volledige keten af, van ontwikkeling en productie tot levering van agrobots. De kennisinstellingen dragen bij met hun specifieke expertise op het gebied van technologische vernieuwingen voor agrobots. Het doel van het project is om de verschillende deelnemers goed te laten samenwerken en zo de economische mogelijkheden voor technologische vernieuwing uit te breiden naar andere partijen in het ecosysteem. In 2027 moeten de eerste prototypes gereed zijn.

Het project krijgt 2,8 miljoen financiële ondersteuning van de Europese Commissie.

Interessegebieden

  • Exact en Informatica