Maandag 3 april 2023 nam de Hanzehogeschool Groningen als partner van de Digital Literacy Coalition de cheque van de toegekende subsidie uit het Aanjaagfonds van de Universiteit van het Noorden in ontvangst.

In 2018 is de Digital Literacy Coalition (DLC) opgericht. De DLC bestaat uit twintig partners uit onderwijs en wetenschap, bedrijfsleven, overheid, zorg, en de educatieve en culturele sector die samenwerken om het niveau van digitale geletterdheid te stimuleren in alle lagen van de samenleving.

De digitale kloof is een urgent, complex en groot maatschappelijk probleem. We werken daarom gezamenlijk aan oplossingen vanuit een multidisciplinair en breder regionaal perspectief zodat zoveel mogelijk mensen de kansen in de digitale samenleving kunnen benutten.

Dit doen we met collega's bij NHL Stenden Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG en private en publieke organisaties uit Noord Nederland, door interventies aan onderzoek te koppelen om samen te leren wat het best werkt.

Eerste cheques uitgereikt

Maandagmiddag werden in het nieuwe House of Connections aan de Grote Markt de eerste cheques uitgereikt aan gehonoreerde projecten van het Universiteit van het Noorden Aanjaagfonds. Met het Aanjaagfonds willen de aangesloten kennisinstellingen de realisatie van de RIS3-doelstellingen en de Universiteit van het Noorden doelen, zoals geformuleerd in de Kennisagenda, een boost geven en versnellen.

AanjaagfondsUvhN-16.jpg

Hiervoor is een bedrag van 250.000 euro op jaarbasis beschikbaar gesteld. De gehonoreerde projecten ontvingen van Erica Schaper een cheque waarmee zij een significante impuls kunnen geven aan hun project.

AanjaagfondsUvhN-17.jpg

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Onderwijs en Opvoeding
  • Taal en Communicatie