IGNITION is een door Erasmus gefinancierd project en heeft als hoofddoel digitale geletterdheid en inclusie te bevorderen voor docenten, faculteitsmedewerkers, studenten en "life-long-learners" in externe organisaties waarmee partners samenwerken.

Onze missie

Wij willen bijdragen aan de toekomst van een inclusief en goed presterend digitaal onderwijsecosysteem dat is voorbereid op de volgende generatie digitale jongeren. Door het creëren van meer bewustzijn over digitale geletterdheid voor inclusie, samenwerking en innovatie, willen we elke speler in het hoger onderwijs inspireren om meer te leren over hun digitale vaardigheden en mindset, het voeden van een leven lang leren houding.

Onze aanpak

Aan het begin van ons project verzamelen we ervaringen en informatie in onze instellingen die ons helpen de meest relevante onderwerpen te identificeren en te prioriteren om op te nemen in onze Gemeenschappelijke Digitale Agenda, die als referentiepunt dient voor het ontwikkelen van activiteiten en instrumenten in de projectactiviteiten van IGNITION. Het ontwerp van onze agenda, instrumenten en activiteiten steunt sterk op het Europees kader voor de digitale competenties van leerkrachten, DigCompEdu. Dit is een gevalideerd kader, ontworpen en getest door de Europese Commissie, en het helpt leerkrachten en opvoeders begrijpen wat het betekent om digitaal competent te zijn.

Waar werken we nu aan?

IGNITION wil het bewustzijn van en de competentieontwikkeling in digitale geletterdheid van alle mensen die betrokken zijn bij de digitale transformatie van instellingen voor hoger onderwijs vergroten door middel van de resultaten van het project IGNITION:  

  1. Een gemeenschappelijke digitale agenda die richting geeft aan onze activiteiten.
  2. Een online zelfevaluatie-instrument om van en met elkaar te leren.  
  3. Het "Digital Challenge Innovation Learning Lab" (DChiLL).
  4. De interationale praktijkgemeenschap voor digitale geletterdheid en inclusie (CoP).  
  5. De toolkit voor het betrekken van externe belanghebbenden via digitale media.

Lector en onderzoekers

Ontmoet hier het hele team
Sla over

Interessegebieden

  • Exact en Informatica
  • Gedrag en Maatschappij
  • Taal en Communicatie