Meer brillen, minder pillen: Innovatieve stress­behandeling voor kinderen

  • Onderzoeksproject
VR bril .jpg

Een van de onderscheidende kwaliteiten van Noord-Nederland is de gelukkige bevolking. Toch zijn er een aantal ontwikkelingen die er door de jaren heen voor hebben gezorgd dat er een toenemende druk op de bevolking komt te staan. Voorbeelden hiervan zijn de hoge eisen vanuit de maatschappij, het toenemende aantal echtscheidingen, COVID-19 en de financiële gevolgen van de stijgende prijzen. Deze ontwikkelingen lijken vooral een grote impact te hebben op kinderen en jeugd. Verschillende onderzoeken tonen aan dat het mentaal welbevinden van jongeren negatief beïnvloed lijkt te zijn door de coronapandemie. Zij ervaren voornamelijk angst, depressieve gevoelens, eenzaamheid, stress en slaapproblemen.

“Early life stress” tijdens het opgroeien kan blijvende schade veroorzaken aan hersenen en andere organen. Dit leidt tot een verhoogde kans op gezondheidsklachten, zoals depressie, longziekten, hart- en vaatziekten en overgewicht. Stressmanagement is daarom essentieel voor de vitaliteit en gezondheid van de bevolking, maar de beschikbare middelen zijn onvoldoende om hieraan te voldoen. Het gezondheidszorgsysteem in Nederland loopt nu al tegen zijn grenzen aan. De wachttijden bij de GGZ lopen in Noord-Nederland soms op tot wel minstens een half jaar. Om de wachttijden en het gebrek aan personele capaciteit te compenseren, wordt momenteel vaak te snel gekozen voor medicatie als “snelle” oplossing. Dit leidt op zijn plaats weer tot uitdagingen in de zorgkosten. Op dit moment liggen de zorgkosten voor de Jeugdwet bij een groot aantal gemeenten in Noord-Nederland al hoger dan het gemiddelde in Nederland. Het is noodzaak om stress bij kinderen tijdig in een vroeg stadium te reduceren om te voorkomen dat stress resulteert in zwaardere lichamelijk en geestelijke problematiek met als gevolg nog meer druk op de zorg. Er is een verschuiving nodig van de focus van behandeling naar preventie.

 

Het onderzoek

Contact