Van bureaucrazy naar carehappy

  • Onderzoeksproject
Student weerspiegeling raam Forum 2022.jpg

Het project Van bureaucrazy naar carehappy: samen in dialoog over control, dat door de lectoraten Juridische Aspecten van Ondernemerschap en Duurzaam Finaniceren en Ondernemen van de Hanzehogeschool Groningen wordt uitgevoerd is mooi in beeld gebracht in een sprekend filmpje.

Screenshot 2022-11-03 at 15.16.32.png

Meer over Bureaucrazy naar Carehappy

Projectmedewerkers

Meer publicaties

Dit project is gesubsidieerd door