Zorgaanbieders en de uitvoeringslast bij Wmo-aanbestedingen

  • Nieuws
nieuwsartikel Bureaucrazy.png

Het project Van Bureaucrazy naar Carehappy onderzoekt de regels die gelden bij Wmo-aanbestedingen voor speciale voorzieningen zoals dagbesteding, begeleiding, verblijf en beschermd wonen. Ze kijken naar twee belangrijke dingen: ten eerste, welke eisen gemeenten stellen aan zorgaanbieders, en ten tweede, hoe deze eisen de motivatie van zorgprofessionals beïnvloeden.

De onderzoeksvraag luidt: in hoeverre zijn de eisen die gemeenten in Wmo-aanbestedingen stellen proportioneel, transparant en werkbaar? Onderzoekers Anneloes Scholing, Gepke Veenstra en Lector Petra Oden hebben hun huidige bevindingen samengevat in onderstaand artikel, gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad. 

Bekijk hier het hele artikel