Glimlach van een kind

  • Onderzoeksproject
Glimlach van een kind.jpg

Een groot deel van de kinderen in Nederland beweegt te weinig. Dit is zorgwekkend, aangezien bewegen van belang is voor de gezondheid en bredere ontwikkeling van kinderen. Een belangrijke factor bij het beweeggedrag van kinderen is het plezier dat ze hebben tijdens het bewegen. Alleen hoe zorg je als vakleerkracht bewegingsonderwijs voor plezier voor iedereen en wat houdt plezier in bewegen eigenlijk in?

Met een glimlach de les bewegingsonderwijs uit – Meetbaar maken van plezier tijdens de gymles

Vakleerkrachten bewegingsonderwijs bereiken via hun gymlessen alle basisschoolleerlingen in Nederland. Het bewegingsonderwijs biedt daarmee de perfecte plek om een goede basis te leggen voor een leven lang bewegen. Plezier in bewegen is hierbij van groot belang. En waar anders kunnen kinderen gemotiveerd worden om te bewegen dan tijdens de gymles?

Echter, veel vakleerkrachten vinden het lastig om te bepalen welke activiteiten, instructies en strategieën bijdragen aan het plezier waarmee kinderen bewegen. Een deel van dit probleem komt voort uit het ontbreken van een duidelijke definitie van wat plezier in bewegen precies inhoudt, hoe je dit kunt meten en welke factoren hierbij in de gymles een rol spelen. In dit project streven we er daarom naar om te ontdekken welke factoren van invloed zijn op het plezier dat leerlingen uit groep 5 - 7 ervaren tijdens de gymles.

Op deze manier willen we leerkrachten ondersteunen bij de vraag hoe ze ervoor kunnen zorgen dat alle kinderen plezier beleven aan de gymles, zodat ze kunnen profiteren van een leven lang bewegen.

Binnen dit project wordt samengewerkt met 17 basischolen vanuit heel Nederland. 

Lees hier al onze publicaties

Inhoud onderzoek

Contact