​COP4HL is een Erasmus+/Knowledge Alliance project waarbinnen de speerpunten Healthy Ageing en Ondernemerschap van de Hanzehogeschool Groningen op unieke wijze gecombineerd worden.

COP4HL - Communities of Practice for Healthy Lifestyle

​COP4HL is een Erasmus+/Knowledge Alliance project waarbinnen de speerpunten Healthy Ageing en Ondernemerschap van de Hanzehogeschool Groningen op unieke wijze gecombineerd worden.
Eén van de grootste economische en sociale uitdagingen binnen Europa ligt in het verbeteren van de gezondheid (Healthy Ageing: gezond opgroeien en gezond oud worden met accent op preventie) van de Europese bevolking. COP4HL richt zich hierop door het stimuleren van een 'Actieve en Gezonde leefstijl.' Op dit thema is veel onderzoek verricht maar een van de grootste uitdagingen blijft hierbij: hoe zorgen we dat ontwikkelde interventies daadwerkelijk worden uitgevoerd in de praktijk zodat ze ook impact hebben. COP4HL richt zich daarom vooral op "de samenwerking en het leerproces" tussen partners/instituten werkzaam in diverse sectoren bij het realiseren van een Actieve en Gezonde leefstijl. Hiermee is het een sociale innovatie.

Centraal hierin staat de samenwerking tussen sectoren sport & bewegen en zorg & welzijn in het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl. Dit realiseren we door het ontwikkelen van zogenaamde "communities of practice": dit zijn samenwerkingsverbanden tussen verschillende partijen (bedrijven, gemeenten, hogescholen, eindgebruikers) rondom een gezamenlijk doel met de bedoeling om van elkaar te leren. Uniek hierin is de samenwerking tussen verschillende typen organisaties en sectoren. Kenmerk van een Erasmus+/Knowledge Alliance is de samenwerking tussen bedrijfsleven en hoger onderwijs, waar in COP4HL ook nog lokale en regionale overheden aan toegevoegd zijn.

In COP4HL worden zogenaamde communities of practice in vijf Europese steden ontwikkeld. De samenwerking in de gemeente Groningen geldt als 'good practice' voor Malaga (Spanje), Lissabon (Portugal), Kaunas (Litouwen) en Odense (Denemarken). De verschillende lokale COPs kunnen qua toepassingsgebied verschillen, maar lijken in doel, opzet en procesrichtlijnen op elkaar. Zo richt de COP in Malaga zich op het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl bij ouderen via onder meer de fitness- en welzijnsbranche, terwijl de COP in de Kaunas regio zich richt op het stimuleren van deze leefstijl bij schoolgaande kinderen via ouders, school en lokale gemeenschap.

Bekijk hier al onze publicaties

 

Inhoud onderzoek

Onze mensen

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Sport en Gezondheid