Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen

  • Onderzoeksproject
Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen.jpg

Dit door ZonMw gefinancierde project richten we ons door middel van Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen (LLBV) op het innoveren van het totale proces van betrokkenheid, co-creatie, leren en sociale innovatie op het thema de beweegvriendelijke omgeving, de zogenaamde “orgware”. De aanname is dat meer en betere betrokkenheid zich uiteindelijk vertaalt naar toename in sport en/of beweeggedrag in de openbare ruimte bij eindgebruikers.

Design thinking, Citizen science en Community of Practice

De gemeente Groningen is al een aantal jaren bezig met het stimuleren van haar inwoners tot sporten, spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte. De gemeente wil het proces om te komen tot een beweegvriendelijke omgeving in gezamenlijkheid met inwoners en andere partijen nog beter vormgeven, zodat inwoners uiteindelijk ook structureel meer gaan bewegen. Hierbij wil de gemeente graag specifieke aandacht voor inwoners die nu nog niet of weinig bewegen. Living Lab Bewegen Vinkhuizen richt zich op het innoveren van het totale proces van betrokkenheid, co-creatie, leren en sociale innovatie op het thema beweegvriendelijke omgeving. Met als uiteindelijk doel dat meer en betere betrokkenheid van inwoners van 0-100 jaar en partners resulteert in een toename van sport- en/of beweeggedrag in de openbare ruimte. En daarmee een bijdrage levert aan een gezonde leefstijl en leefomgeving.

Bekijk hier al onze publicaties

Inhoud onderzoek

Onze mensen

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Sport en Gezondheid