Living Lab De Beweegclub

  • Onderzoeksproject
Beweegclub.png

Living Lab De Beweegclub helpt kwetsbare doelgroepen veilig en ongedwongen te werken aan een gezonde leefstijl.

Een lage sociaal-economische status (SES) in combinatie met bijvoorbeeld overgewicht, eenzaamheid of psychosociale problematiek, is een grote belemmering om mee te doen in sport en bewegen. De Beweegclub richt zich op deze kwetsbare groep, die misschien wel wil bewegen, maar zich in het reguliere landschap niet thuis voelt en die het vaak niet lukt om het vol te houden.

Vanuit Living Lab De Beweegclub wordt training aangeboden aan professionals om inwoners die wel willen, maar bij wie het niet vanzelf lukt, op te kunnen sporen binnen het regionale netwerk, het gesprek aan te gaan met het gehele ecosysteem (zorgverzekeraar, welzijnsprofessionals, sportvereniging en bijv. de gemeente) en structureel in beweging te helpen. Het is gericht op inwoners wiens leefstijl beter kan, die wel graag willen bewegen, maar zich niet aangesproken voelen door alles wat tot nu toe bestaat. Deze groep inwoners ervaart verschillende drempels om deel te nemen aan het reguliere aanbod. Deze drempels zijn veelal mentaal: schaamte, laag zelfbeeld en weinig (zelf)vertrouwen. Maar ook spelen financiële drempels een rol. De ‘coach’ ontwerpt een nieuw aanbod door niet traditioneel vanuit sport, maar meer vanuit positieve gezondheid te denken. Er worden nieuwe ‘beweegclubs’ ontwikkeld waar deze doelgroep zich thuis voelt en ongedwongen en veilig aan het verbeteren van diens leefstijl kan werken en nog mooier: een leven lang bewegen.

Lees hier al onze publicaties

Inhoud onderzoek

Onze mensen