Suzanne Kroon

Als senior onderzoeker ervaringsdeskundigheid is “nothing about us, without us” voor Suzanne Kroon een belangrijk uitgangspunt. Oftewel niet praten over ervaringsdeskundigheid, maar met ervaringsdeskundigen het onderzoek vormgeven. Dat kan op allerlei niveaus van meedenken over de vragen tot en met medeauteur zijn van het artikel dat gepubliceerd wordt. Suzanne is een kwalitatief onderzoeker, zij richt zich op het laten horen van stemmen die normaal niet gehoord worden. Haar doel is om de onderzoekslijn ervaringsdeskundigheid een impuls te geven en te laten bloeien. Naast haar functie als senior onderzoeker, is Suzanne twee dagen per week bezig met haar promotie naar samenwerking in de GGz. Haar promotie staat voor 2025 gepland.

Suzanne Kroon

Contact