gezonde stad.jpg

Gezonde stad

​Mensen met een middeninkomen hebben moeite hun woonwensen te realiseren. Daarom bestaat behoefte aan nieuwe samenwerkingsverbanden en organisatie- en financieringsmodellen voor huisvesting voor middeninkomens. Binnen dit project worden bestaande innovatieve verbanden en modellen geïnventariseerd en nieuwe ideeën en een stappenplan ontwikkeld. Ook wordt onderzocht welke knelpunten mensen ervaren die zelf huisvesting willen realiseren en wat voor ondersteuning zij hierbij nodig hebben.