gezonde stad.jpg

Gezonde stad

Binnen het lectoraat Gezonde Stad staat de invloed van de fysieke en sociale leefomgeving op leefstijl en gezondheid van stadsbewoners centraal. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van combinaties van fysieke en sociale interventies en meetinstrumenten die écht werken in de praktijk van alledag. En om dit te doen in samenwerking met allerlei partijen, inclusief de stadsbewoners om wie het gaat.

Het aanstellen van een lector Gezonde Stad is een gezamenlijk initiatief van de Hanzehogeschool, de Gemeente Groningen, VanWonen en het UMCG.