Jeannette Nijkamp

Jeannette Nijkamp is lector Gezonde Stad. Zij richt zich met haar onderzoek op een gezonde stedelijke leefomgeving waarin stadsbewoners zich prettig voelen en worden verleid tot een gezonde leefstijl. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van combinaties van fysieke en sociale interventies en meetinstrumenten die écht werken in de praktijk van alledag. Ook wordt onderzocht hoe de verschillende partijen - gemeenten, bedrijven, organisaties, kennisinstellingen en bewoners - hierbij kunnen samenwerken.

Jeannette Nijkamp is lector Gezonde Stad. Zij richt zich met haar onderzoek op een gezonde stedelijke leefomgeving waarin stadsbewoners zich prettig voelen en worden verleid tot een gezonde leefstijl. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van combinaties van fysieke en sociale interventies en meetinstrumenten die écht werken in de praktijk van alledag. Ook wordt onderzocht hoe de verschillende partijen - gemeenten, bedrijven, organisaties, kennisinstellingen en bewoners - hierbij kunnen samenwerken.

Het onderzoeksprogramma Gezonde Stad bestaat uit twee onderzoekslijnen:

  1. Gezonde Leefomgeving
  2. Innovatieve Woonconcepten